CHUM KC 25 LÍT | K25

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 51cm Rộng: 31cm

Thể tích: 23000 ml , 25 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 510,000 vnđ

Xem
510,000 

CHUM KC 25 LÍT VÒI | K25V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 51cm Rộng: 31cm

Thể tích: 23000 ml

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 530,000 vnđ

Xem
530,000 

CHUM LP25 LÍT | C25

Đ/k miệng: 18.5cm

Cao: 50cm Rộng: 35cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 590,000 vnđ

Xem
590,000 

CHUM LP25 LÍT VÒI | C25V

Đ/k miệng: 18.5cm

Cao: 50cm Rộng: 35cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 610,000 vnđ

Xem
610,000 

TRỤ RỒNG 21 LÍT | TR21

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 65cm Rộng: 24cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 580,000 vnđ

Xem
580,000 

TRỤ RỒNG 21 LÍT VÒI | TR21V

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 65cm Rộng: 24cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 600,000 vnđ

Xem
600,000 

CHUM NHO 28L | CN28

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 43cm Rộng: 32cm

Thể tích: 28 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 560,000 vnđ

Xem
560,000 

CHUM NHO 28L VÒI | CN28V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 43cm Rộng: 32cm

Thể tích: 28 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 580,000 vnđ

Xem
580,000 

NẮP ĐỎ 24 LÍT | M24

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 42cm Rộng: 30.5cm

Thể tích: 24 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 265,000 vnđ

Xem
265,000 

NẮP ĐỎ 24 LÍT VÒI | M24V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 43cm Rộng: 33.5cm

Thể tích: 24 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 280,000 vnđ

Xem
280,000 

CHUM LP30 LÍT | C30

Đ/k miệng: 18.5cm

Cao: 37cm Rộng: 53.5cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 800,000 vnđ

Xem
800,000 

CHUM LP30 LÍT VÒI | C30V

Đ/k miệng: 18.5cm

Cao: 54cm Rộng: 37cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 820,000 vnđ

Xem
820,000 

NẮP ĐỎ 28 LÍT | M28

Đ/k miệng: 12.5cm

Cao: 43cm Rộng: 33.5cm

Thể tích: 28 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 365,000 vnđ

Xem
365,000 

NẮP ĐỎ 28 LÍT VÒI | M28V

Đ/k miệng: 12.5cm

Cao: 43cm Rộng: 33.5cm

Thể tích: 28 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 380,000 vnđ

Xem
380,000 

CHUM TRƠN 36 LÍT | R36

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 54cm Rộng: 36cm

Thể tích: 36 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 800,000 vnđ

Xem
800,000 

NẮP ĐỎ 35 LÍT | M35

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 44.5cm Rộng: 37.5cm

Thể tích: 35 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 

NẮP ĐỎ 35 LÍT VÒI | M35V

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 44.5cm Rộng: 37.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ:

Giá: 415,000 vnđ

Xem
415,000 

CHUM TRƠN 36 LÍT VÒI | R36V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 54cm Rộng: 36cm

Thể tích: 36 lít

Xuất xứ:

Giá: 820,000 vnđ

Xem
820,000 

CHUM SỌC 36 LÍT | S36

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 54cm Rộng: 36cm

Thể tích: 36 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 800,000 vnđ

Xem
800,000 

CHUM SỌC 36 LÍT VÒI | S36V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 54cm Rộng: 36cm

Thể tích: 36 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 820,000 vnđ

Xem
820,000 

BÌNH KC 38 LÍT | K38

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 58cm Rộng: 36cm

Thể tích: 38 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 840,000 vnđ

Xem
840,000 

BÌNH KC 38 LÍT VÒI | K38V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 58cm Rộng: 36cm

Thể tích: 38 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 860,000 vnđ

Xem
860,000 
-39%

BÌNH HÀN 0.18 LÍT | N55

Đ/k miệng: 4.1cm

Cao: 9.5cm

Thể tích: 0.18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 115,000 vnđ

Xem
115,000 
-37%

TRÒN GOLD 5 LÍT | N40

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 460,000 vnđ

Xem
460,000