CHUM KC 3 LÍT | K3

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 28cm Rộng: 17cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

CHUM KC 3 LÍT CÓ VÒI | K3V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 28cm Rộng: 17cm

Thể tích:

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 

BÌNH NGÂM CÚP 3 LÍT | PHALE3L VÒI

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 47cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 320,000 vnđ

Xem
320,000 

BÌNH BẦU SÂM 3 LÍT | BBS3

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 130,000 vnđ

Xem
130,000 

BÌNH BẦU SÂM 3 LÍT | BBS3 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 145,000 vnđ

Xem
145,000 

BÌNH BẦU SÂM 4 LÍT | BBS4

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 45cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

BÌNH BẦU SÂM 4 LÍT | BBS4 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 45cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 165,000 vnđ

Xem
165,000 

NẮP TÍM 2 LÍT | M2

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 20cm Rộng: 13.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 60,000 vnđ

Xem
60,000 

NẮP TÍM 2 LÍT VÒI | M2V

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 20cm Rộng: 13.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 75,000 vnđ

Xem
75,000 

HŨ TRƠN 2.1 LÍT | HTR21

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 21.5cm Rộng: 15cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

TRỤ TRƠN 2.5 LÍT | TT2.5

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31cm Rộng: 16cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 130,000 vnđ

Xem
130,000 

TRỤ TRƠN 2.5 LÍT VÒI | TT2.5V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31cm Rộng: 16 cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

NẮP TÍM 3 LÍT | M3

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 25cm Rộng: 15.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 70,000 vnđ

Xem
70,000 

NẮP TÍM 3 LÍT VÒI | M3V

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 25cm Rộng: 15.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 85,000 vnđ

Xem
85,000 

BÌNH BẦU EO 5 LÍT | LĐ5L

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 36cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

BÌNH BẦU EO 5 LÍT | LĐ5L CÓ VÒI

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 36cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 170,000 vnđ

Xem
170,000 

HŨ TRƠN 3.8 LÍT | HTR3.8

Đ/k miệng: 14.5cm

Cao: 26cm Rộng: 18cm

Thể tích: 3.8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

BÌNH BẦU EO 6 LÍT | LĐS6L

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 35cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

BÌNH BẦU EO 6 LÍT | LĐS6L CÓ VÒI

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 35cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

BÌNH NGÂM 6 LÍT | HL6 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 39cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

BÌNH BẦU SÂM 6.5 LÍT | BBS5

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 52cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

NẮP TÍM 5 LÍT | M5

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 29.5cm Rộng: 16.5cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 90,000 vnđ

Xem
90,000 

NẮP TÍM 5 LÍT VÒI | M5V

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 29.5cm Rộng: 16.5cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 105,000 vnđ

Xem
105,000 

TRỤ TRƠN 5.2 LÍT | TT5.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 31cm Rộng: 18cm

Thể tích: 5.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000