-29%

BÌNH HÀN 0.36 LÍT | N54

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 12cm

Thể tích: 0.36 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 155,000 vnđ

Xem
155,000 
-39%

TRÒN MẬT ONG 0.18 LÍT | N55

Đ/k miệng: 4.1cm

Cao: 9.5cm

Thể tích: 0.18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 115,000 vnđ

Xem
115,000 
-25%

BẦU TRÊN DIAMOND 0.5 LÍT | N30

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 26cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 145,000 vnđ

Xem
145,000 
-25%

BÌNH HÀN 0.5 LÍT | N30

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 26cm

Thể tích: 0.48 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 145,000 vnđ

Xem
145,000 
-24%

BÌNH HÀN 0.5 LÍT | N53

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 14cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 169,000 vnđ

Xem
169,000 
-29%

TRÒN MẬT ONG 0.36 LÍT | N54

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 12cm

Thể tích: 0.36 LÍT

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 155,000 vnđ

Xem
155,000 
-29%

BẦU GIỮA DIAMOND 0.6 LÍT | N32

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 26.5cm

Thể tích: 0.6LÍT

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 
-29%

BÌNH HÀN 0.6 LÍT | N32

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 26.5cm

Thể tích: 0.6LÍT

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 
-29%

BẦU GIỮA DIAMOND 0.8 LÍT | N31

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 29cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 
-28%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N41

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 405,000 vnđ

Xem
405,000 
-29%

BẦU GIỮA GOLD 2 LÍT | N28

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

BẦU TRÊN 0.45L | P450

Đ/k miệng: 3.5cm

Cao: 23cm

Thể tích: 0.45 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 76,000 vnđ

Xem
76,000 

BÌNH VIỆT 0.45 | P450

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 23cm

Thể tích: 0.45 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 76,000 vnđ

Xem
76,000 
-28%

BÌNH HÀN 0.66 LÍT | N29

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 29cm

Thể tích: 0.66 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 
-28%

BẦU TRÊN DIAMOND 0.66 LÍT | N29

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 29cm

Thể tích: 0.66 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 
-29%

BÌNH HÀN 0.8 LÍT | N31

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 29cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 
-23%

BẦU GIỮA DIAMOND 2.3 LÍT | N156

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 50cm

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 480,000 vnđ

Xem
480,000 
-29%

BÌNH HÀN 0.8 LÍT | N52

Đ/k miệng: 7.4cm

Cao: 16cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 
-24%

TRÒN MẬT ONG 0.5 LÍT | N53

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 14cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 169,000 vnđ

Xem
169,000 
-29%

BÌNH HÀN 0.8 LÍT | N92

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 
-29%

BẦU TRÊN DIAMOND 0.8 LÍT | N92

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 
-28%

TRỤ MIỆNG 5.9 CM | 1 LÍT – N69

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-28%

BÌNH HÀN 1 LÍT | N69

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-25%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N48

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 361,000 vnđ

Xem
361,000