-26%

TRỤ MIỆNG 5.9 CM | 1.5 LÍT – N61

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 

BÌNH VIỆT 0.5 LÍT | P500

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 7.5 cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 89,000 vnđ

Xem
89,000 

TRÒN 0.5 LÍT | P500

Đ/k miệng: 5.5cm

Cao: 14cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 89,000 vnđ

Xem
89,000 

BÌNH VIỆT 0.75 LÍT | P750

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 26cm

Thể tích: 0.75 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 95,000 vnđ

Xem
95,000 

BẦU TRÊN 0.75 LÍT | P750

Đ/k miệng: 3.5cm

Cao: 27cm

Thể tích: 0.75 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 95,000 vnđ

Xem
95,000 

TRỤ 1.18 LÍT | P118

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 37cm

Thể tích: 1.18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 128,000 vnđ

Xem
128,000 

BÌNH VIỆT 0.8 LÍT | P800

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 27cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 105,000 vnđ

Xem
105,000 

BÌNH VIỆT 0.9 LÍT | P900

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 15cm

Thể tích: 900 ML

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 116,000 vnđ

Xem
116,000 

TRÒN 0.9 LÍT | P900

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 15cm

Thể tích: 0.9lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 116,000 vnđ

Xem
116,000 
-37%

TRỤ MIỆNG 17CM | 20 LÍT – N2020

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 82cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,325,000 vnđ

Xem
1,325,000 
-29%

BÌNH HÀN 16 LÍT | N2116

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 70cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,250,000 vnđ

Xem
1,250,000 
-26%

BẦU TRÊN DIAMOND 1 LÍT | N78

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 33cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

BẦU TRÊN 1 LÍT | P1

Đ/k miệng: 5.5cm

Cao: 32cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 122,000 vnđ

Xem
122,000 
-26%

BÌNH HÀN 1 LÍT | N78

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 33cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

BÌNH VIỆT 1 LÍT | P1

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 32cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 122,000 vnđ

Xem
122,000 

TRỤ 1.48 LÍT | P148

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1.48 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 139,000 vnđ

Xem
139,000 

BÌNH VIỆT 1.18 LÍT | P118

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 37cm

Thể tích: 1.18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 128,000 vnđ

Xem
128,000 
-26%

BẦU TRÊN DIAMOND 1.5 LÍT | N60

Đ/k miệng: 6.7cm

Cao: 36cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-24%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N57

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 43cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 359,000 vnđ

Xem
359,000 
-29%

TRÒN MẬT ONG 0.8 LÍT | N52

Đ/k miệng: 7.4cm

Cao: 16cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 
-28%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N59

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 21.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 410,000 vnđ

Xem
410,000 
-29%

BẦU TRÊN GOLD 1.2 LÍT | N38

Đ/k miệng: 6.6cm

Cao: 29cm

Thể tích: 1.2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-34%

BÌNH HÀN 6.5 LÍT | N25

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 75cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 460,000 vnđ

Xem
460,000 
-30%

TRỤ MIỆNG 5.9 CM | 1.7 LÍT – N65

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 45cm

Thể tích: 1.7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000