TRỤ RỒNG 9.5 LÍT | TR9.5

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 255,000 vnđ

Xem
255,000 

TRỤ RỒNG 9.5 LÍT VÒI | TR9.5V

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 275,000 vnđ

Xem
275,000 

TRỤ TRƠN 10.5 LÍT | TT10.5

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 54cm Rộng: 19cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 280,000 vnđ

Xem
280,000 

TRỤ TRƠN 10.5 LÍT VÒI | TT10.5V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 54cm Rộng: 19cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

CHUM TRƠN 10 LÍT | R10

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

CHUM TRƠN 10 LÍT CÓ VÒI | R10V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

LẠC ĐÀ SÂM 15L

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 54cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

LẠC ĐÀ SÂM 15L | CÓ VÒI

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 54cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

CHUM SỌC 10 LÍT | S10

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

CHUM SỌC 10 LÍT CÓ VÒI | S10V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

HŨ TÁO 10L VÒI | HT10V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

BÌNH NGÂM CÚP 5 LÍT | PHALE5L VÒI

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
450,000 

NẮP TÍM 12 LÍT | M12

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 37.5cm Rộng: 23.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

NẮP TÍM 12 LÍT VÒI | M12V

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 37.5cm Rộng: 23.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 155,000 vnđ

Xem
155,000 

HŨ TÁO 15L | HT15

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 42cm Rộng: 30.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

CHUM LP 10 LÍT | C10

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 27cm Rộng: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

CHUM LP 10 LÍT CÓ VÒI | C10V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 27cm Rộng: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ:

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

CHUM KC 15 LÍT | K15

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 44cm Rộng: 26cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

CHUM KC 15 LÍT CÓ VÒI | K15V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 44cm Rộng: 26cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

HŨ TÁO 15L VÒI | HT15V

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 42cm Rộng: 30.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 310,000 vnđ

Xem
310,000 

TRỤ RỒNG 10.5 LÍT | TR10.5

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 54cm Rộng: 19cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 280,000 vnđ

Xem
280,000 

TRỤ RỒNG 10.5 LÍT VÒI | TR10.5V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 54cm Rộng: 19cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

TRỤ TRƠN 15 LÍT | TT15

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 57cm Rộng: 21cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 

TRỤ TRƠN 15 LÍT | TT15V

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 57cm Rộng: 21cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000