TRỤ RỒNG 7.2 LÍT VÒI | TR7.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

HŨ TRƠN 9.1 LIT | HTR91

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 34cm Rộng: 23.3cm

Thể tích: 10 lít , 9 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

TRỤ SỌC 8 LÍT VÒI | TS8V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 40cm Rộng: 20cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

TRỤ TRƠN 9.5 LÍT | TT9.5

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

BÌNH QUEEN 8.5 LÍT | Q85 VÒI

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 48cm Rộng: 26cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 295,000 vnđ

Xem
295,000 

CHUM KC 8 LÍT | K8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 39cm Rộng: 23cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

CHUM KC 8 LÍT CÓ VÒI | K8V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 39cm Rộng: 23cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

BÌNH SỌC KHẾ 8.5L | SK85 VÒI

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 40cm Rộng: 21cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 295,000 vnđ

Xem
295,000 

HŨ 10 LÍT | H10

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 33cm Rộng: 24.5cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

TRỤ TRƠN 9.5 LÍT VÒI | TT9.5V

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

HŨ BI 8 LÍT | B8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

HŨ BI 8 LÍT VÒI | B8V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

BÌNH NGÂM 10 LÍT | HL10 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 43cm Rộng: 27cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

CHUM LP8 LÍT | C8

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

CHUM LP8 LÍT CÓ VÒI | C8V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

NẮP TÍM 10 LÍT | M10

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 35cm Rộng: 22cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 120,000 vnđ

Xem
120,000 

NẮP TÍM 10 LÍT VÒI | M10V

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 35cm Rộng: 22cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 135,000 vnđ

Xem
135,000 

CHUM KC 10 LÍT | K10

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 41cm Rộng: 25cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

CHUM KC 10 LÍT CÓ VÒI | K10V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 41cm Rộng: 25cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

BÌNH BẦU TRÊN 10 LÍT | LD10

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 44cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

BÌNH BẦU TRÊN 10 LÍT | LD10 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 44cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

LẠC ĐÀ SÂM 10L | LĐS10

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 42cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

LẠC ĐÀ SÂM 10L | LĐS10 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 42cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

HŨ TÁO 10L | HT10

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000