Order 082 8888 368 | Tư vấn Zalo 082 8888 368
Để chúng tôi tư vấn Bình Phú Hòa Có Vòi.

-28%

BÌNH VIỆT 3 LÍT CÓ VÒI | P3V

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 
-31%

BÌNH VIỆT 4 LÍT CÓ VÒI | P4V

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-38%

BÌNH VIỆT 4.8 LÍT CÓ VÒI | P48V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 275,000 vnđ

Xem
275,000 
-38%

BÌNH VIỆT 5 LÍT CÓ VÒI | P5V

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 45cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 310,000 vnđ

Xem
310,000 
-36%

BÌNH VIỆT 5.8 LÍT CÓ VÒI | P58V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 335,000 vnđ

Xem
335,000 
-37%

BÌNH VIỆT 6 LÍT CÓ VÒI | P6V

Đ/k miệng: 25.5cm

Cao: 39.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 315,000 vnđ

Xem
315,000 
-35%

BÌNH VIỆT 6.2 LÍT CÓ VÒI | P62V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 43cm

Thể tích:

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 330,000 vnđ

Xem
330,000 
-32%

BÌNH VIỆT 7.5 LÍT CÓ VÒI | P75V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000 
-38%

BÌNH VIỆT 7.8 LÍT CÓ VÒI | P78V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 46cm

Thể tích: 7.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000 
-33%

BÌNH BẦU 8 LÍT CÓ VÒI | P8V

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 610,000 vnđ

Xem
610,000 
-33%

BÌNH VIỆT 9.8 LÍT CÓ VÒI | P98V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 57cm

Thể tích: 9.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 500,000 vnđ

Xem
500,000 
-35%

BÌNH VIỆT 10 LÍT CÓ VÒI | P10V

Đ/k miệng: 23.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 640,000 vnđ

Xem
640,000 
-35%

BÌNH VIỆT 10.8 LÍT CÓ VÒI | P108V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 540,000 vnđ

Xem
540,000 
-37%

BÌNH VIỆT 12 LÍT CÓ VÒI | P12V

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 700,000 vnđ

Xem
700,000 
-34%

BÌNH VIỆT 13.8 LÍT CÓ VÒI | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 630,000 vnđ

Xem
630,000 
-32%

BÌNH VIỆT 16.8 LÍT CÓ VÒI | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 740,000 vnđ

Xem
740,000 
-36%

BÌNH VIỆT 17.8 LÍT CÓ VÒI | P178V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 740,000 vnđ

Xem
740,000 
-36%

BÌNH VIỆT 18 LÍT CÓ VÒI | P18V

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,280,000 vnđ

Xem
1,280,000 
-36%

BÌNH VIỆT 21.8 LÍT CÓ VÒI | P218V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 940,000 vnđ

Xem
940,000 
-34%

BÌNH VIỆT 23 LÍT CÓ VÒI | P23V

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,520,000 vnđ

Xem
1,520,000 
-36%

BÌNH VIỆT 25.8 LÍT CÓ VÒI | P258V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,075,000 vnđ

Xem
1,075,000