CHUM KC 6 LÍT CÓ VÒI | K6V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 36cm Rộng: 21cm

Thể tích:

Xuất xứ:

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

TRỤ SỌC 6 LÍT VÒI | TS6V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 33cm Rộng: 20cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

TRỤ TRƠN 6.4 LÍT | TT6.4

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

CHUM LP 6 LÍT | C6

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 35cm Rộng: 22cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

CHUM LP 6 LÍT CÓ VÒI | C6V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 35cm Rộng: 22cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

TRỤ TRƠN 6.4 LÍT VÒI | TT6.4V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

HŨ TRƠN 7.5L | HTR75

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 32cm Rộng: 21.9cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 170,000 vnđ

Xem
170,000 

HŨ TRƠN 7.5 LÍT | HTR7.5

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 31cm Rộng: 22cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

NẮP TÍM 8 LÍT | M8

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 35cm Rộng: 20cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 110,000 vnđ

Xem
110,000 

NẮP TÍM 8 LÍT VÒI | M8V

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 35cm Rộng: 20cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 125,000 vnđ

Xem
125,000 

BÌNH NGÂM 8 LÍT | HL8

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 40cm Rộng: 27cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

TRỤ RỒNG 6.4 LÍT | TR6.4

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

TRỤ RỒNG 6.4 LÍT VÒI | TR6.4V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

TRỤ TRƠN 7.2 LÍT | TT7.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 

TRỤ TRƠN 7.2 LÍT VÒI | TT7.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

TRỤ RỒNG 7.2 LÍT | TR7.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 

TRỤ RỒNG 7.2 LÍT VÒI | TR7.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

HŨ TRƠN 9.1 LIT | HTR91

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 34cm Rộng: 23.3cm

Thể tích: 10 lít , 9 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

TRỤ SỌC 8 LÍT VÒI | TS8V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 40cm Rộng: 20cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

TRỤ TRƠN 9.5 LÍT | TT9.5

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

BÌNH BẦU TRÊN 7.7 LÍT | LD77

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 41cm

Thể tích: 7.7 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

CHUM KC 8 LÍT | K8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 39cm Rộng: 23cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

CHUM KC 8 LÍT CÓ VÒI | K8V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 39cm Rộng: 23cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

BÌNH NGÂM 10 LÍT | HL10

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 43cm Rộng: 27cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000