TRỤ TRƠN 5.2 LÍT VÒI | TT5.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 31cm Rộng : 18 cm

Thể tích: 5.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

HŨ TRƠN 5.5L | HTR55

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 29.5cm Rộng: 19.7cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

BÌNH BẦU SÂM 6.5 LÍT | BBS5 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 52cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 195,000 vnđ

Xem
195,000 

BÌNH BẦU EO 7.7 LÍT | LĐ77

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 41cm

Thể tích: 7.7 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

BÌNH BẦU EO 7.7 LÍT | LĐ77 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 41cm

Thể tích: 7.7 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

TRỤ RỒNG 5.2 LÍT | TR5.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 31cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 

TRỤ RỒNG 5.2 LÍT VÒI | TR5.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 5.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

CHUM KC 6 LÍT | K6

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 36cm Rộng: 21cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 

CHUM KC 6 LÍT CÓ VÒI | K6V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 36cm Rộng: 21cm

Thể tích:

Xuất xứ:

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

TRỤ SỌC 6 LÍT VÒI | TS6V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 33cm Rộng: 20cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

TRỤ TRƠN 6.4 LÍT | TT6.4

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

CHUM LP 6 LÍT | C6

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 35cm Rộng: 22cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

CHUM LP 6 LÍT CÓ VÒI | C6V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 35cm Rộng: 22cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

TRỤ TRƠN 6.4 LÍT VÒI | TT6.4V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

HŨ TRƠN 7.5L | HTR75

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 32cm Rộng: 21.9cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 170,000 vnđ

Xem
170,000 

HŨ TRƠN 7.5 LÍT | HTR7.5

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 31cm Rộng: 22cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

NẮP TÍM 8 LÍT | M8

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 35cm Rộng: 20cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 110,000 vnđ

Xem
110,000 

NẮP TÍM 8 LÍT VÒI | M8V

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 35cm Rộng: 20cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 125,000 vnđ

Xem
125,000 

BÌNH NGÂM 8 LÍT | HL8 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 40cm Rộng: 27cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

TRỤ RỒNG 6.4 LÍT | TR6.4

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

TRỤ RỒNG 6.4 LÍT VÒI | TR6.4V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

TRỤ TRƠN 7.2 LÍT | TT7.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 

TRỤ TRƠN 7.2 LÍT VÒI | TT7.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

TRỤ RỒNG 7.2 LÍT | TR7.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000