-26%

BÌNH 0.18 LÍT | N55

Đ/k miệng: 4.1cm

Cao: 9.5cm

Thể tích: 0.18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 115,000 vnđ

Xem
155,250  115,000 
-25%

BÌNH 0.36 LÍT | N54

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 12cm

Thể tích: 0.36 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 155,000 vnđ

Xem
207,144  155,000 
-24%

Bình OVAN CAO 4.3 LÍT | N154

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 605,000 vnđ

Xem
800,000  605,000 
-26%

BÌNH TRỤ 2.1 LÍT | N73

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 57.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
364,500  270,000 
-26%

BÌNH GIỌT NƯỚC 2.2 LÍT | N149

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 550,000 vnđ

Xem
742,500  550,000 
-25%

BÌNH TRỤ 2.28 LÍT | P228

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 49cm

Thể tích: 2.28 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 180,000 vnđ

Xem
240,000  180,000 
-26%

Bình ELIP CAO 2.3 LÍT | N156

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 495,000 vnđ

Xem
668,250  495,000 
-26%

BÌNH TRÒN 2.3 LÍT | N110

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 27cm

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 305,000 vnđ

Xem
411,750  305,000 
-26%

BÌNH ELIP 4.5 LÍT | N17

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 42cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 379,000 vnđ

Xem
511,650  379,000 
-26%

BÌNH TRỤ 4.5 LÍT | N46

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 430,000 vnđ

Xem
580,500  430,000 
-26%

BÌNH EO 4.5 LÍT | N58

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 51cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 395,000 vnđ

Xem
533,250  395,000 
-26%

BÌNH TRỤ BẦU 4.5 LÍT | N114

Đ/k miệng: 7.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 528,000 vnđ

Xem
712,800  528,000 

BÌNH BẦU 8 LÍT | P8

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 545,000 vnđ

Xem
545,000 
-31%

BÌNH BẦU 8 LÍT CÓ VÒI | P8V

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 595,000 vnđ

Xem
863,000  595,000 
-26%

BÌNH BẦU 12 LÍT | P12

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 685,000 vnđ

Xem
920,000  685,000 
-26%

BÌNH BẦU 12 LÍT CÓ VAN | P12V

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 720,000 vnđ

Xem
970,000  720,000 
-26%

BÌNH TRỤ 20 LÍT | N20

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 82cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,300,000 vnđ

Xem
1,755,000  1,300,000 
-26%

BÌNH TRỤ 2.4 LÍT | N26 NHỎ

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 36.5cm

Thể tích: 2.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 330,000 vnđ

Xem
445,500  330,000 
-26%

BÌNH TRỤ 4.8 LÍT | P48

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 260,000 vnđ

Xem
350,000  260,000 
-26%

BÌNH TRỤ 4.8 LÍT CÓ VAN | P4V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 296,000 vnđ

Xem
400,000  296,000 
-12%

BÌNH TÁO 8 LÍT – T8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 615,000 vnđ

Xem
699,000  615,000 
-26%

BÌNH TRỤ 8.5 LÍT | N43

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 61cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 625,000 vnđ

Xem
843,750  625,000 
-26%

BÌNH TRỤ 12 LÍT | N42

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 85cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 762,000 vnđ

Xem
1,028,700  762,000 
-26%

BÌNH ELIP 12.8 LÍT | N9 NHỎ

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 63.5cm

Thể tích: 12.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 688,000 vnđ

Xem
928,800  688,000