-25%

BÌNH 0.18 LÍT | No55

Đ/k miệng: 4.1cm

Cao: 9.5cm

Thể tích: 0.18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 95,000 vnđ

Xem
127,000  95,000 
-24%

Bình OVAN CAO 4.3 LÍT | N154

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ:

Giá lẻ: 605,000 vnđ

Xem
800,000  605,000 
-23%

BÌNH TRỤ 2.1 LÍT | NO73

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 57.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 215,000 vnđ

Xem
280,000  215,000 
-21%

BÌNH GIỌT NƯỚC 2.2 LÍT | NO149

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 445,000 vnđ

Xem
560,000  445,000 
-22%

BÌNH TRỤ 2.28 LÍT | PH228

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 49cm

Thể tích: 2.28 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 135,000 vnđ

Xem
172,000  135,000 
-17%

Bình ELIP CAO 2.3 LÍT | NO156

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ:

Giá lẻ: 415,000 vnđ

Xem
500,000  415,000 
-24%

BÌNH TRÒN 2.3 LÍT | NO110

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 27cm

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 240,000 vnđ

Xem
316,000  240,000 
-25%

BÌNH ELIP 4.5 LÍT | N17

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 42cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 290,000 vnđ

Xem
389,000  290,000 
-22%

BÌNH TRỤ 4.5 LÍT | N46

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 345,000 vnđ

Xem
440,000  345,000 
-21%

BÌNH EO 4.5 LÍT | N58

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 51cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 320,000 vnđ

Xem
406,000  320,000 
-27%

BÌNH TRỤ BẦU 4.5 LÍT | N114

Đ/k miệng: 7.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 395,000 vnđ

Xem
538,000  395,000 
-17%

BÌNH BẦU 8 LÍT | P8

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 450,000 vnđ

Xem
545,000  450,000 
-18%

BÌNH BẦU 8 LÍT CÓ VÒI | P8V

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 470,000 vnđ

Xem
573,000  470,000 
-14%

BÌNH BẦU 12 LÍT | P12

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 555,000 vnđ

Xem
649,000  555,000 
-19%

BÌNH BẦU 18 LÍT CÓ VÒI | P18

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 1,065,000 vnđ

Xem
1,316,000  1,065,000 
-14%

BÌNH TRỤ 20 LÍT | N20

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 82cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 1,135,000 vnđ

Xem
1,320,000  1,135,000 
-25%

BÌNH TRỤ 2.4 LÍT | N26 NHỎ

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 36.5cm

Thể tích: 2.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 255,000 vnđ

Xem
340,000  255,000 
-23%

BÌNH TRUK 5.8 LÍT CÓ VAN | PH58V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 275,000 vnđ

Xem
356,000  275,000 
-25%

BÌNH TRỤ 4.8 LÍT | PH48

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 187,000 vnđ

Xem
249,000  187,000 
-18%

BÌNH TRỤ 8.5 LÍT | N43

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 61cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 525,000 vnđ

Xem
637,000  525,000 
-12%

BÌNH TÁO 8 LÍT

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 615,000 vnđ

Xem
699,000  615,000 
-17%

BÌNH BẦU 12 LÍT CÓ VAN | P12V

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 575,000 vnđ

Xem
690,000  575,000 
-13%

BÌNH TRỤ 12 LÍT | N42

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 85cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 670,000 vnđ

Xem
772,000  670,000 
-23%

BÌNH ELIP 12.8 LÍT | N9 NHỎ

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 63.5cm

Thể tích: 12.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 540,000 vnđ

Xem
699,000  540,000