-31%

BÌNH VIỆT 4 LÍT CÓ VÒI | P4V

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-28%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N39

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 
-38%

BÌNH VIỆT 4.8 LÍT CÓ VÒI | P48V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 275,000 vnđ

Xem
275,000 
-31%

BÌNH VIỆT 3.5 LÍT | P351

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 100,000 vnđ

Xem
100,000 
-33%

BÌNH HÀN 3.3 Lít | N155

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 525,000 vnđ

Xem
525,000 
-31%

BÌNH HÀN 3.4 LÍT | N2334

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 51cm

Thể tích: 3.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 350,000 vnđ

Xem
350,000 
-26%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N88

Đ/k miệng: 10.1cm

Cao: 30cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 350,000 vnđ

Xem
350,000 
-31%

BÌNH VIỆT 3.7 LÍT | P37

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 27cm

Thể tích: 3.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 165,000 vnđ

Xem
165,000 
-38%

BÌNH VIỆT 5 LÍT CÓ VÒI | P5V

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 45cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 310,000 vnđ

Xem
310,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N1835

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 35cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N1935

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 42cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-30%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N90

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 44cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 359,000 vnđ

Xem
359,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N116

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 61.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
450,000 
-30%

BÌNH VIỆT 3.8 LÍT | P38

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 41cm

Thể tích: 3.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 205,000 vnđ

Xem
205,000 
-36%

BÌNH VIỆT 5.8 LÍT CÓ VÒI | P58V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 335,000 vnđ

Xem
335,000 
-34%

BÌNH HÀN 18 LÍT | N5

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,850,000 vnđ

Xem
1,850,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N148

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 535,000 vnđ

Xem
535,000 
-19%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N47

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 66.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 499,000 vnđ

Xem
499,000 
-36%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N74

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 69cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 425,000 vnđ

Xem
425,000 
-34%

BÌNH HÀN 19 LÍT | N79

Đ/k miệng: 24.7cm

Cao: 41cm

Thể tích: 19 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,250,000 vnđ

Xem
1,250,000 
-34%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N87

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 34cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 415,000 vnđ

Xem
415,000 
-39%

BÌNH HÀN 20 LÍT | N2020

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 82cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,275,000 vnđ

Xem
1,275,000 
-32%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N91

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 33.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-37%

BÌNH HÀN 20 LÍT | T20

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 40cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,280,000 vnđ

Xem
1,280,000