-29%

BÌNH HÀN 2 LÍT | N28

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 
-29%

BÌNH HÀN 2 LÍT | N33

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 37cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 
-27%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N72

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 305,000 vnđ

Xem
305,000 
-30%

BÌNH HÀN 2 LÍT | N70

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 51cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 
-26%

BÌNH HÀN 2.1 LÍT | N73

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 57.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 
-28%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N75

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 59cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 360,000 vnđ

Xem
360,000 
-26%

BÌNH HÀN 3 LÍT | T3

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 23cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 385,000 vnđ

Xem
385,000 
-33%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N11

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 50cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-33%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N12

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 55cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-27%

BÌNH HÀN 2.2 LÍT | N149

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 499,000 vnđ

Xem
499,000 
-36%

BÌNH HÀN 17 LÍT | N139

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 63cm

Thể tích: 17 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,280,000 vnđ

Xem
1,280,000 
-31%

BÌNH VIỆT 2.6 LÍT | P26

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 2.6 lít

Xuất xứ:

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 
-27%

BÌNH HÀN 2.3 LÍT | N110

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 27cm

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 299,000 vnđ

Xem
299,000 
-28%

Bình HÀN 2.3 LÍT | N156

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
450,000 
-26%

BÌNH HÀN 2.4 LÍT | N26

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 36.5cm

Thể tích: 2.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 330,000 vnđ

Xem
330,000 
-29%

BÌNH HÀN 2.4 LÍT | N63

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 37cm

Thể tích: 2.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 225,000 vnđ

Xem
225,000 
-31%

BÌNH VIỆT 2.7 LÍT | P27

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 22.5cm

Thể tích: 2.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 
-30%

BÌNH VIỆT 2.8 LÍT | P28

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 31cm

Thể tích: 2.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 
-27%

BÌNH VIỆT 3 LÍT | P3

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 170,000 vnđ

Xem
170,000 
-28%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N20

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 35.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 279,000 vnđ

Xem
279,000 
-26%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N21

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-27%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N27

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 299,000 vnđ

Xem
299,000 
-34%

BÌNH HÀN 3.2 LÍT | N147

Đ/k miệng: 10cm

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 515,000 vnđ

Xem
515,000 
-28%

BÌNH VIỆT 3 LÍT CÓ VÒI | P3V

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000