-35%

BÌNH HÀN 14 LÍT | N914

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 14 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000 
-35%

BÌNH HÀN 15 LÍT | N1415

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 59.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-33%

BÌNH VIỆT 9.8 LÍT | P98

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 57cm

Thể tích: 9.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 460,000 vnđ

Xem
460,000 
-34%

BÌNH VIỆT 23 LÍT CÓ VÒI | P23V

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,520,000 vnđ

Xem
1,520,000 
-36%

BÌNH VIỆT 10 LÍT | P10

Đ/k miệng: 23.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 610,000 vnđ

Xem
610,000 
-35%

BÌNH VIỆT 10.8 LÍT | P108

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 500,000 vnđ

Xem
500,000 
-37%

BÌNH VIỆT 12 LÍT | P12

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 660,000 vnđ

Xem
660,000 
-36%

BÌNH VIỆT 25.8 LÍT CÓ VÒI | P258V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,075,000 vnđ

Xem
1,075,000 
-34%

BÌNH VIỆT 13.8 LÍT | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 590,000 vnđ

Xem
590,000 
-31%

BÌNH VIỆT 16.7 LÍT – P167

Đ/k miệng: 33cm

Cao:

Thể tích: 16.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 740,000 vnđ

Xem
740,000 
-28%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N20

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 35.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 279,000 vnđ

Xem
279,000 
-26%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N21

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-32%

BÌNH VIỆT 16.8 LÍT | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 700,000 vnđ

Xem
700,000 
-27%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N27

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 299,000 vnđ

Xem
299,000 
-32%

BÌNH VIỆT 17.8 LÍT | P178

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 740,000 vnđ

Xem
740,000 
-36%

BÌNH VIỆT 18 LÍT | P18

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,240,000 vnđ

Xem
1,240,000 
-36%

BÌNH VIỆT 21.8 LÍT | P218

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 900,000 vnđ

Xem
900,000 
-28%

BÌNH HÀN2.5 LÍT | N39

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 
-26%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N88

Đ/k miệng: 10.1cm

Cao: 30cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 350,000 vnđ

Xem
350,000 
-29%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N121

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 359,000 vnđ

Xem
359,000 
-34%

BÌNH HÀN 15 LÍT – T15

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 36cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,025,000 vnđ

Xem
1,025,000 
-37%

BÌNH HÀN 41 LÍT | N2641

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 90 cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,500,000 vnđ

Xem
3,500,000 
-34%

BÌNH VIỆT 23 LÍT | P23

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,480,000 vnđ

Xem
1,480,000 
-37%

BÌNH HÀN 44.5 LÍT | N1945

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 99cm

Thể tích: 44.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,600,000 vnđ

Xem
3,600,000