TÁO 16.7 LÍT | P167

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 16.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000 

BÌNH VIỆT 16.7 LÍT – P167

Đ/k miệng: 33cm

Cao:

Thể tích: 16.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000 

TRỤ 17.8 LÍT | P178

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 851,000 vnđ

Xem
851,000 

BÌNH VIỆT 17.8 LÍT CÓ VÒI | P178V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 901,000 vnđ

Xem
901,000 

BÌNH VIỆT 16.8 LÍT | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 770,000 vnđ

Xem
770,000 

TRỤ 17.8 LÍT CÓ VÒI | P178V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 901,000 vnđ

Xem
901,000 

TRỤ 21.8 LÍT | P218

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 990,000 vnđ

Xem
990,000 

BÌNH VIỆT 17.8 LÍT | P178

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 851,000 vnđ

Xem
851,000 

BẦU TRÊN 18 LÍT | P18

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,339,000 vnđ

Xem
1,339,000 

BÌNH VIỆT 18 LÍT | P18

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,339,000 vnđ

Xem
1,339,000 

BÌNH VIỆT 18 LÍT CÓ VÒI | P18V

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,779,000 vnđ

Xem
1,779,000 

BẦU TRÊN 18 LÍT CÓ VÒI | P18V

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,379,000 vnđ

Xem
1,379,000 
-33%

BÌNH HÀN 25 LÍT | N3

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,250,000 vnđ

Xem
2,250,000 
-32%

BẦU TRÊN PRE+ 25 LÍT CÓ VÒI | N3V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,550,000 vnđ

Xem
2,550,000 
-32%

BẦU TRÊN PREMIUM 30 LÍT | N2

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,480,000 vnđ

Xem
2,480,000 
-34%

BÌNH HÀN 30 LÍT | N2

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,480,000 vnđ

Xem
2,480,000 

TRỤ 21.8 LÍT CÓ VÒI | P218V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,040,000 vnđ

Xem
1,040,000 

BÌNH VIỆT 21.8 LÍT | P218

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 990,000 vnđ

Xem
990,000 
-38%

BÌNH HÀN 30 LÍT | N2330

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 130.5cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,300,000 vnđ

Xem
2,300,000 

TRỤ MIỆNG 24CM | 38 LÍT – N1838

Đ/k miệng: 24cm

Cao: 81.5cm

Thể tích: 38 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,060,000 vnđ

Xem
3,060,000 

TRỤ 25.8 LÍT | P258

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,139,000 vnđ

Xem
1,139,000 

BÌNH VIỆT 21.8 LÍT CÓ VÒI | P218V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,040,000 vnđ

Xem
1,040,000 

BÌNH VIỆT 23 LÍT | P23

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,598,000 vnđ

Xem
1,598,000 

BẦU TRÊN 23 LÍT | P23

Đ/k miệng: 23cm

Cao: 60cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,598,000 vnđ

Xem
1,598,000