-31%

BẦU TRÊN GOLD 11.8 LÍT | N68

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 92.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 950,000 vnđ

Xem
950,000 
-33%

BÌNH BẦU 18 LÍT CÓ VÒI | N5V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,150,000 vnđ

Xem
2,150,000 
-34%

BẦU TRÊN PREMIUM 18 LÍT | N5

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ:

Giá: 1,860,000 vnđ

Xem
1,860,000 
-28%

TRỤ MIỆNG 11.9 CM | 12 LÍT – N42

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 85cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 805,000 vnđ

Xem
805,000 
-26%

BÌNH HÀN 6 LÍT | N1406

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 76cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 579,000 vnđ

Xem
579,000 
-32%

BÌNH HÀN 22 LÍT CÓ VÒI | N4V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 22 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,360,000 vnđ

Xem
2,360,000 
-36%

TRỤ MIỆNG 11.9 CM | 16.5 LÍT – N24

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 16.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,325,000 vnđ

Xem
1,325,000 
-33%

BẦU TRÊN PRE+ 18 LÍT CÓ VÒI | N5V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,150,000 vnđ

Xem
2,150,000 
-28%

BÌNH HÀN 12 LÍT | N42

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 85cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 805,000 vnđ

Xem
805,000 
-36%

BÌNH HÀN 12.8 LÍT | N912

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 63.5cm

Thể tích: 12.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 682,000 vnđ

Xem
682,000 

TRỤ 10.8 LÍT CÓ VÒI | P108V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 615,000 vnđ

Xem
615,000 

BÌNH VIỆT 10.8 LÍT CÓ VÒI | P108V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 615,000 vnđ

Xem
615,000 

BÌNH VIỆT 12 LÍT CÓ VÒI | P12V

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 776,000 vnđ

Xem
776,000 

BẦU TRÊN 10 LÍT CÓ VÒI | P10V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 49cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 742,000 vnđ

Xem
742,000 
-28%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N6

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,039,000 vnđ

Xem
1,039,000 
-33%

BẦU TRÊN PREMIUM 22 LÍT | N4

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 22 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,070,000 vnđ

Xem
2,070,000 
-32%

BẦU TRÊN PRE+ 22 LÍT CÓ VÒI | N4V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 22 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,360,000 vnđ

Xem
2,360,000 
-32%

BÌNH HÀN 25 LÍT CÓ VÒI | N3V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,550,000 vnđ

Xem
2,550,000 
-31%

TRÁI TÁO 15 LÍT – T15

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 36cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,079,000 vnđ

Xem
1,079,000 
-28%

BÌNH HÀN 6 LÍT | T6

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 485,000 vnđ

Xem
485,000 
-33%

BẦU TRÊN PREMIUM 25 LÍT | N3

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,250,000 vnđ

Xem
2,250,000 
-31%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N15

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-34%

BẦU GIỮA PREMIUM 14 LÍT | N914

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 14 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-28%

TRỤ MIỆNG 19CM | 21 LÍT – N140

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 81cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,760,000 vnđ

Xem
1,760,000