-31%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N16

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 852,000 vnđ

Xem
852,000 
-41%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N138

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 47cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,175,000 vnđ

Xem
1,175,000 
-31%

BÌNH HÀN 25 LÍT | N2225

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,760,000 vnđ

Xem
1,760,000 

TRỤ MIỆNG 24CM | 15 LÍT – N113

Đ/k miệng: 24cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BẦU TRÊN 12 LÍT | P12

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 49cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 736,000 vnđ

Xem
736,000 

BÌNH VIỆT 10 LÍT | P10

Đ/k miệng: 23.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 702,000 vnđ

Xem
702,000 

TRỤ13.8 LÍT | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 679,000 vnđ

Xem
679,000 

TRỤ 13.8 LÍT CÓ VÒI | P138V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 719,000 vnđ

Xem
719,000 

BÌNH VIỆT 10.8 LÍT | P108

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 575,000 vnđ

Xem
575,000 

BÌNH VIỆT 13.8 LÍT CÓ VÒI | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 719,000 vnđ

Xem
719,000 

BÌNH VIỆT 16.8 LÍT CÓ VÒI | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 810,000 vnđ

Xem
810,000 
-32%

TRỤ MIỆNG 24CM | 21 LÍT – N83

Đ/k miệng: 24cm

Cao: 49.5cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,100,000 vnđ

Xem
2,100,000 
-35%

BÌNH HÀN 25.3 LÍT | N1725

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,525,000 vnđ

Xem
2,525,000 
-35%

TRỤ MIỆNG 24CM | 25.3 LÍT – N1725

Đ/k miệng: 24cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,525,000 vnđ

Xem
2,525,000 
-45%

BÌNH HÀN 27.5 LÍT | N2827

Đ/k miệng: 28.5cm

Cao: 47cm

Thể tích: 27.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,959,000 vnđ

Xem
3,959,000 
-34%

BÌNH HÀN 14 LÍT | N914

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 14 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-35%

BẦU GIỮA PREMIUM 15 LÍT | N1415

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 59.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-35%

BÌNH HÀN 15 LÍT | N1415

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 59.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-33%

BẦU GIỮA GOLD 16 LÍT | N125

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,459,000 vnđ

Xem
1,459,000 

BÌNH VIỆT 12 LÍT | P12

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 736,000 vnđ

Xem
736,000 

BẦU TRÊN 12 LÍT CÓ VÒI | P12V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 49cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 776,000 vnđ

Xem
776,000 

TRỤ 16.8 LÍT | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 770,000 vnđ

Xem
770,000 

TRỤ 16.8 LÍT CÓ VÒI | P168V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 810,000 vnđ

Xem
810,000 

BÌNH VIỆT 13.8 LÍT | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 679,000 vnđ

Xem
679,000