TRỤ KHÓA 0.5L | TK0.5

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 99,999 vnđ

Xem
99,999 

TRỤ KHÓA 1L | TK1

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 100,000 vnđ

Xem
100,000 

TRỤ KHÓA 1.8L | TK1.8

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 1.8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 120,000 vnđ

Xem
120,000 

TRỤ KHÓA 2.25 LÍT | TK2.25

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.25lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

TRỤ 0.8 LÍT | P800

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 27cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 105,000 vnđ

Xem
105,000 

TRỤ 0.5L | P05L

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 20cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 99,999 vnđ

Xem
99,999 
-29%

TRỤ MIỆNG 17CM | 16 LÍT – N2116

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 70cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,250,000 vnđ

Xem
1,250,000 

BÌNH KỲ LÂN | LÂN 1 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 30cm

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH HEO MẬP | HỢI 1 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 23cm

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH SÓI HÚ | TUẤT 1 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 30cm

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH GÀ ĐÁ | DẬU 1 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 31cm

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH KHỈ HỒ LÔ | THÂN 0.65 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 22.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH DÊ SỪNG | MÙI 1 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 30cm

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH NGỰA CHIẾN | CHIẾN 1 LÍT

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH NGỰA THON | NGỌ 1 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH RẮN HỔ | TỴ 1 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 30cm

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH RỒNG BUỒM | BUỒM 1.5 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 30cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH RỒNG THIÊNG | THÌN 1.5 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 30cm

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH MÈO DÀI | MÃO 1 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 26cm

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH HỔ GẦM | DẦN 1 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 20cm

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH TRÂU SỪNG | SỬU 1 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 26cm

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

BÌNH CHUÔT TIỀN | TÝ 1 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 28.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: 12 Con Giáp

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ

CHUM KC 3 LÍT | K3

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 28cm Rộng: 17cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

CHUM KC 3 LÍT CÓ VÒI | K3V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 28cm Rộng: 17cm

Thể tích:

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000