-35%

BÌNH HÀN 4.5 LÍT | N58

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 51cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 395,000 vnđ

Xem
395,000 
-33%

BÌNH HÀN 4.5 LÍT | N114

Đ/k miệng: 7.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 480,000 vnđ

Xem
480,000 
-33%

BÌNH HÀN 5 LÍT | N24

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 399,000 vnđ

Xem
399,000 
-37%

BÌNH HÀN 5 LÍT | N40

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 460,000 vnđ

Xem
460,000 
-25%

BÌNH HÀN 5 LÍT | N71

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 379,000 vnđ

Xem
379,000 
-33%

BÌNH HÀN 5.5 LÍT | N56

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 41cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 480,000 vnđ

Xem
480,000 
-32%

BÌNH HÀN 5.5 LÍT | N89

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 52cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 439,000 vnđ

Xem
439,000 
-32%

BÌNH HÀN 6 LÍT | N1306

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 48.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 789,000 vnđ

Xem
789,000 
-26%

BÌNH HÀN 6 LÍT | N1406

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 76cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 579,000 vnđ

Xem
579,000 
-28%

BÌNH HÀN 6 LÍT | T6

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 485,000 vnđ

Xem
485,000