Order 082 8888 368 | Tư vấn Zalo 082 8888 368
Để chúng tôi tư vấn Bình Hàn Quốc từ 3 đến 6 lít.

-28%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N41

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 405,000 vnđ

Xem
405,000 
-27%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N48

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 350,000 vnđ

Xem
350,000 
-26%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N57

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 43cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 348,000 vnđ

Xem
348,000 
-29%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N59

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 21.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 405,000 vnđ

Xem
405,000 
-27%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N72

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 305,000 vnđ

Xem
305,000 
-28%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N75

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 59cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 360,000 vnđ

Xem
360,000 
-26%

BÌNH HÀN 3 LÍT | T3

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 23cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 385,000 vnđ

Xem
385,000 
-34%

BÌNH HÀN 3.2 LÍT | N147

Đ/k miệng: 10cm

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 515,000 vnđ

Xem
515,000 
-33%

BÌNH HÀN 3.3 Lít | N155

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 525,000 vnđ

Xem
525,000 
-31%

BÌNH HÀN 3.4 LÍT | N2334

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 51cm

Thể tích: 3.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 350,000 vnđ

Xem
350,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N1835

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 35cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N1935

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 42cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-30%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N90

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 44cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 359,000 vnđ

Xem
359,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N116

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 61.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
450,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N148

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 535,000 vnđ

Xem
535,000 
-19%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N47

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 66.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 499,000 vnđ

Xem
499,000 
-36%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N74

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 69cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 425,000 vnđ

Xem
425,000 
-34%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N87

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 34cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 415,000 vnđ

Xem
415,000 
-32%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N91

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 33.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-33%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N126

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 28.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 455,000 vnđ

Xem
455,000 
-31%

BÌNH HÀN 4 LÍT | T4

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 30cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 385,000 vnđ

Xem
385,000 
-38%

BÌNH HÀN 4.3 LÍT | N154

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 680,000 vnđ

Xem
680,000 
-37%

BÌNH HÀN 4.5 LÍT | N17

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 42cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 379,000 vnđ

Xem
379,000 
-36%

BÌNH HÀN 4.5 LÍT | N46

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 419,000 vnđ

Xem
419,000