NẮP TÍM 10 LÍT | M10

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 35cm Rộng: 22cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 120,000 vnđ

Xem
120,000 

TRỤ TRƠN 15 LÍT | TT15

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 57cm Rộng: 21cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 

NẮP TÍM 16 LÍT | M16

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 41.5cm Rộng: 21cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

TRỤ TRƠN 21 LÍT | TT21

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 65cm Rộng: 24cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 580,000 vnđ

Xem
580,000 

TRỤ TRƠN 21 LÍT VÒI | TT21V

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 65cm Rộng: 24cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 600,000 vnđ

Xem
600,000 

NẮP ĐỎ 28 LÍT | M28

Đ/k miệng: 12.5cm

Cao: 43cm Rộng: 33.5cm

Thể tích: 28 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 365,000 vnđ

Xem
365,000 

NẮP ĐỎ 28 LÍT VÒI | M28V

Đ/k miệng: 12.5cm

Cao: 43cm Rộng: 33.5cm

Thể tích: 28 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 380,000 vnđ

Xem
380,000 

CHUM TRƠN 36 LÍT | R36

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 54cm Rộng: 36cm

Thể tích: 36 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 800,000 vnđ

Xem
800,000 

NẮP ĐỎ 35 LÍT | M35

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 44.5cm Rộng: 37.5cm

Thể tích: 35 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 

CHUM TRƠN 36 LÍT VÒI | R36V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 54cm Rộng: 36cm

Thể tích: 36 lít

Xuất xứ:

Giá: 820,000 vnđ

Xem
820,000