BÌNH NGÂM GIÁ RẺ, PHÙ HỢP MỌI NHU CÂU NGÂM RƯỢU.
ĐANG UPDATE, MỤC NÀY CHƯA BÁN

BÌNH NẮP TÍM 2 LÍT

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 10 cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 60,000 vnđ

Xem
60,000 

HŨ 2.1 LÍT | H2

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

BÌNH NẮP TÍM 3 LÍT

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 10 cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 70,000 vnđ

Xem
70,000 

ỐNG TRỤ TRƠN 3 LÍT

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 130,000 vnđ

Xem
130,000 

BÌNH SÂM 3 LÍT

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 130,000 vnđ

Xem
130,000 

HŨ 3.8 LÍT | H3

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

BÌNH SÂM 4 LÍT

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

BÌNH SÂM 5 LÍT

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ:

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

BÌNH NẮP TÍM 5 LÍT

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ:

Giá: 90,000 vnđ

Xem
90,000 

HŨ TRƠN 6L | T1

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

HỒ LÔ 6 LÍT CÓ SẴN VÒI

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

LẠC ĐÀ SÂM 6L

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

ỐNG TRỤ TRƠN 6 LÍT

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 

HŨ 7.5 LÍT | H7

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

HŨ TRƠN 8L | T2

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 170,000 vnđ

Xem
170,000 

HỒ LÔ 8 LÍT CÓ SẴN VÒI

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

ỐNG TRỤ TRƠN 8 LÍT

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

BÌNH NẮP TÍM 8 LÍT

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ:

Giá: 110,000 vnđ

Xem
110,000 

HŨ TRƠN 10L | T3

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

HŨ BI TRƠN 10L | BT10

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

LẠC ĐÀ SÂM 10L

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

HỒ LÔ 10 LÍT CÓ SẴN VÒI

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

HŨ 10 LÍT | H10

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

BÌNH NẮP TÍM 10 LÍT

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 120,000 vnđ

Xem
120,000