BÌNH NGÂM GIÁ RẺ, PHÙ HỢP MỌI NHU CÂU NGÂM RƯỢU.
ĐANG UPDATE, MỤC NÀY CHƯA BÁN

HŨ TRƠN 2.1 LÍT | HTR21

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 21.5cm Rộng: 15cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

TRỤ TRƠN 2.5 LÍT | TT2.5

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31cm Rộng: 16cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 130,000 vnđ

Xem
130,000 

TRỤ TRƠN 2.5 LÍT VÒI | TT2.5V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31cm Rộng: 16 cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

NẮP TÍM 3 LÍT | M3

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 25cm Rộng: 15.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 70,000 vnđ

Xem
70,000 

NẮP TÍM 3 LÍT VÒI | M3V

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 25cm Rộng: 15.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 85,000 vnđ

Xem
85,000 

HŨ TRƠN 3.8 LÍT | HTR3.8

Đ/k miệng: 14.5cm

Cao: 26cm Rộng: 18cm

Thể tích: 3.8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

NẮP TÍM 5 LÍT | M5

Đ/k miệng: 10.5cm

Cao: 29.5cm Rộng: 16.5cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 90,000 vnđ

Xem
90,000 

TRỤ TRƠN 5.2 LÍT | TT5.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 31cm Rộng: 18cm

Thể tích: 5.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 

TRỤ TRƠN 5.2 LÍT VÒI | TT5.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 31cm Rộng : 18 cm

Thể tích: 5.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

HŨ TRƠN 5.5L | HTR55

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 29.5cm Rộng: 19.7cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

BÌNH NGÂM 6 LÍT | HL6

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 39cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

TRỤ TRƠN 6.4 LÍT | TT6.4

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

TRỤ TRƠN 6.4 LÍT VÒI | TT6.4V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

HŨ TRƠN 7.5L | HTR75

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 32cm Rộng: 21.9cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 170,000 vnđ

Xem
170,000 

HŨ TRƠN 7.5 LÍT | HTR7.5

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 31cm Rộng: 22cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

BÌNH NGÂM 8 LÍT | HL8

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 40cm Rộng: 27cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

TRỤ TRƠN 7.2 LÍT | TT7.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 

TRỤ TRƠN 7.2 LÍT VÒI | TT7.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

HŨ TRƠN 9.1 LIT | HTR91

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 34cm Rộng: 23.3cm

Thể tích: 10 lít , 9 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

TRỤ TRƠN 9.5 LÍT | TT9.5

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

BÌNH NGÂM 10 LÍT | HL10

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 43cm Rộng: 27cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

HŨ 10 LÍT | H10

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 33cm Rộng: 24.5cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

TRỤ TRƠN 9.5 LÍT VÒI | TT9.5V

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

LẠC ĐÀ SÂM 10L

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 42cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000