BÌNH NGÂM GIÁ RẺ, PHÙ HỢP MỌI NHU CÂU NGÂM RƯỢU.
ĐANG UPDATE, MỤC NÀY CHƯA BÁN

TRỤ KHÓA 1L | TK1

Giá: 100,000 vnđ

Xem
100,000 

NẮP TÍM 2 LÍT | M2

Giá: 60,000 vnđ

Xem
60,000 
75,000 

TRỤ KHÓA 1.8L | TK1.8

Giá: 120,000 vnđ

Xem
120,000 
140,000 

TRỤ TRƠN 2.5 LÍT | TT2.5

Giá: 130,000 vnđ

Xem
130,000 

NẮP TÍM 3 LÍT | M3

Giá: 70,000 vnđ

Xem
70,000 
85,000 

CHUM KC 3 LÍT | K3

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 
160,000 
130,000 
145,000 
150,000 
165,000 

NẮP TÍM 5 LÍT | M5

Giá: 90,000 vnđ

Xem
90,000 

NẮP TÍM 5 LÍT VÒI | M5V

Giá: 105,000 vnđ

Xem
105,000 
150,000 
170,000 
150,000 

TRỤ TRƠN 5.2 LÍT | TT5.2

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000