Order 082 8888 368 | Tư vấn Zalo 082 8888 368
Để chúng tôi tư vấn Bình Hàn Quốc từ 0 đến 2.5 lít.

-39%

BÌNH HÀN 0.18 LÍT | N55

Đ/k miệng: 4.1cm

Cao: 9.5cm

Thể tích: 0.18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 115,000 vnđ

Xem
115,000 
-29%

BÌNH HÀN 0.36 LÍT | N54

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 12cm

Thể tích: 0.36 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 155,000 vnđ

Xem
155,000 
-25%

BÌNH HÀN 0.5 LÍT | N30

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 26cm

Thể tích: 0.48 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 145,000 vnđ

Xem
145,000 
-24%

BÌNH HÀN 0.5 LÍT | N53

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 14cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 169,000 vnđ

Xem
169,000 
-29%

BÌNH HÀN 0.6 LÍT | N32

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 26.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 
-28%

BÌNH HÀN 0.66 LÍT | N29

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 29cm

Thể tích: 0.66 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 
-29%

BÌNH HÀN 0.8 LÍT | N31

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 29cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 
-29%

BÌNH HÀN 0.8 LÍT | N52

Đ/k miệng: 7.4cm

Cao: 16cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 
-29%

BÌNH HÀN 0.8 LÍT | N92

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 
-28%

BÌNH HÀN 1 LÍT | N69

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-26%

BÌNH HÀN 1 LÍT | N78

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 33cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-29%

BÌNH HÀN 1.2 LÍT | N38

Đ/k miệng: 6.6cm

Cao: 29cm

Thể tích: 1.2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-30%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N49

Đ/k miệng: 8.1cm

Cao: 20cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 225,000 vnđ

Xem
225,000 
-26%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N60

Đ/k miệng: 6.7cm

Cao: 36cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-26%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N61

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 
-25%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N122

Đ/k miệng: 6cm

Cao: 43cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-30%

BÌNH HÀN 1.7 LÍT | N65

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 45cm

Thể tích: 1.7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-27%

BÌNH HÀN 1.8 LÍT | N64

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 35cm

Thể tích: 1.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-93%

BÌNH HÀN 2 LÍT | N22

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 36.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 
-29%

BÌNH HÀN 2 LÍT | N28

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 
-29%

BÌNH HÀN 2 LÍT | N33

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 37cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 
-24%

BÌNH HÀN 2 LÍT | N70

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 51cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 280,000 vnđ

Xem
280,000 
-26%

BÌNH HÀN 2.1 LÍT | N73

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 57.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 
-23%

BÌNH HÀN 2.2 LÍT | N149

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 525,000 vnđ

Xem
525,000