-24%

BÌNH HÀN 2.3 LÍT | N110

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 27cm

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 310,000 vnđ

Xem
310,000 
-23%

Bình HÀN 2.3 LÍT | N156

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 50cm

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 480,000 vnđ

Xem
480,000 
-26%

BÌNH HÀN 2.4 LÍT | N26

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 36.5cm

Thể tích: 2.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 330,000 vnđ

Xem
330,000 
-29%

BÌNH HÀN 2.4 LÍT | N63

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 37cm

Thể tích: 2.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 225,000 vnđ

Xem
225,000 
-25%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N20

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 35.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 
-26%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N21

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-27%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N27

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 299,000 vnđ

Xem
299,000 
-24%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N39

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 419,000 vnđ

Xem
419,000 
-24%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N88

Đ/k miệng: 10.1cm

Cao: 30cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 360,000 vnđ

Xem
360,000 
-24%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N121

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 380,000 vnđ

Xem
380,000