BÌNH THỦY TINH PHÚ HÒA VIỆT NAM DÁNG TRỤ : 0.8 LÍT ĐẾN 25.8 LÍT

TRỤ 0.8 LÍT | P800

Giá: 100,000 vnđ

Xem
100,000 

TRỤ 1.18 LÍT | P118

Giá: 125,000 vnđ

Xem
125,000 

TRỤ 1.48 LÍT | P148

Giá: 130,000 vnđ

Xem
130,000 

TRỤ 1.8 LÍT | P18A

Giá: 170,000 vnđ

Xem
170,000 

TRỤ 2.28 LÍT | P228

Giá: 175,000 vnđ

Xem
175,000 

TRỤ 2.8 LÍT | P28

Giá: 185,000 vnđ

Xem
185,000 

TRỤ 3.8 LÍT | P38

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

TRỤ 4.8 LÍT | P48

Giá: 255,000 vnđ

Xem
255,000 
295,000 

TRỤ 5.8 LÍT | P58

Giá: 315,000 vnđ

Xem
315,000 
365,000 

TRỤ 7.8 LÍT | P78

Giá: 405,000 vnđ

Xem
405,000 
465,000 

TRỤ 9.8 LÍT | P98

Giá: 495,000 vnđ

Xem
495,000 
550,000 

TRỤ 10.8 LÍT | P108

Giá: 590,000 vnđ

Xem
590,000 
655,000 

TRỤ13.8 LÍT | P138

Giá: 680,000 vnđ

Xem
680,000 
735,000 

TRỤ 16.8 LÍT | P168

Giá: 875,000 vnđ

Xem
875,000