BÌNH THỦY TINH PHÚ HÒA VIỆT NAM DÁNG TRỤ : 0.8 LÍT ĐẾN 25.8 LÍT

TRỤ 0.8 LÍT | P800

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 27cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 105,000 vnđ

Xem
105,000 

TRỤ 0.5L | P05L

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 20cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 99,999 vnđ

Xem
99,999 

TRỤ 1.18 LÍT | P118

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 37cm

Thể tích: 1.18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 128,000 vnđ

Xem
128,000 

TRỤ 1.48 LÍT | P148

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1.48 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 139,000 vnđ

Xem
139,000 

TRỤ 1.8 LÍT | P18A

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 41cm

Thể tích: 1.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

TRỤ 2.28 LÍT | P228

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 50cm

Thể tích: 2.28 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 211,000 vnđ

Xem
211,000 

TRỤ 2.8 LÍT | P28

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 30cm

Thể tích: 2.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 233,000 vnđ

Xem
233,000 

TRỤ 3.8 LÍT | P38

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 248,000 vnđ

Xem
248,000 

TRỤ 4.8 LÍT | P48

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

TRỤ 4.8 LÍT CÓ VÒI | P48V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 310,000 vnđ

Xem
310,000 

TRỤ 5.8 LÍT | P58

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 336,000 vnđ

Xem
336,000 

TRỤ 5.8 LÍT CÓ VÒI | P58V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 376,000 vnđ

Xem
376,000 

TRỤ 7.8 LÍT | P78

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 46cm

Thể tích: 7.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 429,000 vnđ

Xem
429,000 

TRỤ 7.8 LÍT CÓ VÒI | P78V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 46cm

Thể tích: 7.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 469,000 vnđ

Xem
469,000 

TRỤ 9.8 LÍT | P98

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 57cm

Thể tích: 9.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 529,000 vnđ

Xem
529,000 

TRỤ 9.8 LÍT CÓ VÒI | P98V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 57cm

Thể tích: 9.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 569,000 vnđ

Xem
569,000 

TRỤ 10.8 LÍT | P108

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 575,000 vnđ

Xem
575,000 

TRỤ 10.8 LÍT CÓ VÒI | P108V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 615,000 vnđ

Xem
615,000 

TRỤ13.8 LÍT | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 679,000 vnđ

Xem
679,000 

TRỤ 13.8 LÍT CÓ VÒI | P138V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 719,000 vnđ

Xem
719,000 

TRỤ 16.8 LÍT | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 770,000 vnđ

Xem
770,000 

TRỤ 16.8 LÍT CÓ VÒI | P168V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 810,000 vnđ

Xem
810,000 

TRỤ 17.8 LÍT | P178

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 851,000 vnđ

Xem
851,000 

TRỤ 17.8 LÍT CÓ VÒI | P178V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 901,000 vnđ

Xem
901,000