BÌNH THỦY TINH PHÚ HÒA VIỆT NAM DÁNG TRỤ : 0.8 LÍT ĐẾN 25.8 LÍT

TRỤ 0.8 LÍT | P800

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

TRỤ 1.18 LÍT | P118

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 

TRỤ 1.48 LÍT | P148

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

TRỤ 1.8 LÍT | P18A

Giá: 195,000 vnđ

Xem
195,000 

TRỤ 2.28 LÍT | P228

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

TRỤ 2.8 LÍT | P28

Giá: 242,000 vnđ

Xem
242,000 

TRỤ 3.8 LÍT | P38

Giá: 272,000 vnđ

Xem
272,000 

TRỤ 4.8 LÍT | P48

Giá: 320,000 vnđ

Xem
320,000 
340,000 

TRỤ 5.8 LÍT | P58

Giá: 350,000 vnđ

Xem
350,000 
390,000 

TRỤ 7.8 LÍT | P78

Giá: 480,000 vnđ

Xem
480,000 
520,000 

TRỤ 9.8 LÍT | P98

Giá: 640,000 vnđ

Xem
640,000 
680,000 

TRỤ 10.8 LÍT | P108

Giá: 660,000 vnđ

Xem
660,000 
700,000 
720,000 
770,000 

TRỤ13.8 LÍT | P138

Giá: 790,000 vnđ

Xem
790,000