BÌNH TRỤ RỒNG 6 LÍT ĐẾN 21 LÍT | 0918 237 078
BÌNH TRỤ TRƠN 1 LÍT ĐẾN 21 LÍT | 089 8900 200

TRỤ KHÓA 0.5L | TK0.5

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 99,999 vnđ

Xem
99,999 

TRỤ KHÓA 1L | TK1

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 100,000 vnđ

Xem
100,000 

TRỤ KHÓA 1.8L | TK1.8

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 1.8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 120,000 vnđ

Xem
120,000 

TRỤ KHÓA 2.25 LÍT | TK2.25

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.25lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

TRỤ TRƠN 2.5 LÍT | TT2.5

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31cm Rộng: 16cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 130,000 vnđ

Xem
130,000 

TRỤ TRƠN 2.5 LÍT VÒI | TT2.5V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31cm Rộng: 16 cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

TRỤ TRƠN 5.2 LÍT | TT5.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 31cm Rộng: 18cm

Thể tích: 5.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 

TRỤ TRƠN 5.2 LÍT VÒI | TT5.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 31cm Rộng : 18 cm

Thể tích: 5.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

TRỤ RỒNG 5.2 LÍT | TR5.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 31cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 

TRỤ RỒNG 5.2 LÍT VÒI | TR5.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 5.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

TRỤ SỌC 6 LÍT VÒI | TS6V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 33cm Rộng: 20cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

TRỤ TRƠN 6.4 LÍT | TT6.4

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

TRỤ TRƠN 6.4 LÍT VÒI | TT6.4V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

TRỤ RỒNG 6.4 LÍT | TR6.4

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

TRỤ RỒNG 6.4 LÍT VÒI | TR6.4V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

TRỤ TRƠN 7.2 LÍT | TT7.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 

TRỤ TRƠN 7.2 LÍT VÒI | TT7.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

TRỤ RỒNG 7.2 LÍT | TR7.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 

TRỤ RỒNG 7.2 LÍT VÒI | TR7.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

TRỤ SỌC 8 LÍT VÒI | TS8V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 40cm Rộng: 20cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

TRỤ TRƠN 9.5 LÍT | TT9.5

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

TRỤ TRƠN 9.5 LÍT VÒI | TT9.5V

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

TRỤ RỒNG 9.5 LÍT | TR9.5

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 255,000 vnđ

Xem
255,000 

TRỤ RỒNG 9.5 LÍT VÒI | TR9.5V

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 275,000 vnđ

Xem
275,000