BÌNH THỦY TINH HÌNH TRỤ KOREA VỚI MIỆNG 17 CM – 20 CM – 25 CM – 29 CM – 35 CM VỚI THỂ TÍCH TỪ 8 LÍT ĐẾN 73 LÍT | HOTLINE 089 8900 200 | ZALO 0918 237 078

-29%

TRỤ MIỆNG 17CM | 16 LÍT – N2116

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 70cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,250,000 vnđ

Xem
1,250,000 
-37%

TRỤ MIỆNG 17CM | 20 LÍT – N2020

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 82cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,325,000 vnđ

Xem
1,325,000 
-31%

TRỤ MIỆNG 17CM | 25 LÍT – N2225

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,760,000 vnđ

Xem
1,760,000 
-38%

TRỤ MIỆNG 17CM | 30 LÍT – N2330

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 130.5cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,300,000 vnđ

Xem
2,300,000 
-30%

TRỤ MIỆNG 19CM | 8 LÍT – N157

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 34cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 920,000 vnđ

Xem
920,000 
-29%

TRỤ MIỆNG 19CM | 11 LÍT – N137

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 41cm

Thể tích: 11 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,080,000 vnđ

Xem
1,080,000 
-41%

TRỤ MIỆNG 19CM | 13 LÍT – N138

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 47cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,175,000 vnđ

Xem
1,175,000 
-40%

TRỤ MIỆNG 19CM | 17 LÍT – N139

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 63cm

Thể tích: 17 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,325,000 vnđ

Xem
1,325,000 
-28%

TRỤ MIỆNG 19CM | 21 LÍT – N140

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 81cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,760,000 vnđ

Xem
1,760,000 

TRỤ MIỆNG 24CM | 15 LÍT – N113

Đ/k miệng: 24cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: vnđ

Xem
Liên hệ
-32%

TRỤ MIỆNG 24CM | 21 LÍT – N83

Đ/k miệng: 24cm

Cao: 49.5cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,100,000 vnđ

Xem
2,100,000 
-35%

TRỤ MIỆNG 24CM | 25.3 LÍT – N1725

Đ/k miệng: 24cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,525,000 vnđ

Xem
2,525,000 

TRỤ MIỆNG 24CM | 38 LÍT – N1838

Đ/k miệng: 24cm

Cao: 81.5cm

Thể tích: 38 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,060,000 vnđ

Xem
3,060,000 

TRỤ MIỆNG 24CM | 44.5 LÍT – N1945

Đ/k miệng: 24cm

Cao: 99cm

Thể tích: 44.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,800,000 vnđ

Xem
3,800,000 
-45%

TRỤ MIỆNG 29CM | 27.5 LÍT – N2827

Đ/k miệng: 29cm

Cao: 47cm

Thể tích: 27.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,959,000 vnđ

Xem
3,959,000 
-35%

TRỤ MIỆNG 29CM | 63 LÍT – N2563

Đ/k miệng: 29cm

Cao: 93cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 8,200,000 vnđ

Xem
8,200,000 
-43%

TRỤ MIỆNG 35CM | 43 LÍT – N2743

Đ/k miệng: 35 cm

Cao: 54cm

Thể tích: 4.3LÍT

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 5,050,000 vnđ

Xem
5,050,000 
-39%

TRỤ MIỆNG 35CM | 56 LÍT – N2956

Đ/k miệng: 35 cm

Cao: 70cm

Thể tích: 56 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 7,500,000 vnđ

Xem
7,500,000 
-37%

TRỤ MIỆNG 35CM | 73 LÍT – N1

Đ/k miệng:

Cao: 80cm

Thể tích: 73 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 10,200,000 vnđ

Xem
10,200,000