BÌNH THỦY TINH TRÒN NGÂM MẬT ONG & DÁNG TRÁI TÁO LÙN 0.5 LÍT ĐẾN 20 LÍT | HOT LINE 089 8900 200 | ZALO 0918 237 078

-37%

TRÒN GOLD 5 LÍT | N40

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 460,000 vnđ

Xem
460,000 
-39%

TRÒN MẬT ONG 0.18 LÍT | N55

Đ/k miệng: 4.1cm

Cao: 9.5cm

Thể tích: 0.18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 115,000 vnđ

Xem
115,000 
-29%

TRÒN MẬT ONG 0.36 LÍT | N54

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 12cm

Thể tích: 0.36 LÍT

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 155,000 vnđ

Xem
155,000 
-24%

TRÒN MẬT ONG 0.5 LÍT | N53

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 14cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 169,000 vnđ

Xem
169,000 
-29%

TRÒN MẬT ONG 0.8 LÍT | N52

Đ/k miệng: 7.4cm

Cao: 16cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 
-30%

TRÒN MẬT ONG 1.5 LÍT | N49

Đ/k miệng: 8.1cm

Cao: 20cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 225,000 vnđ

Xem
225,000 
-28%

TRÒN MẬT ONG 3 LÍT | N59

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 21.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 410,000 vnđ

Xem
410,000 
-23%

TRÁI TÁO 3 LÍT | T3

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 23cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 399,000 vnđ

Xem
399,000 
-25%

TRÁI TÁO 4 LÍT | T4

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 30cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 419,000 vnđ

Xem
419,000 
-28%

TRÁI TÁO 6 LÍT | T6

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 485,000 vnđ

Xem
485,000 
-32%

TRÁI TÁO 8 LÍT | T8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 720,000 vnđ

Xem
720,000 
-31%

TRÁI TÁO 10 LÍT – T10

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 32cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 855,000 vnđ

Xem
855,000 
-31%

TRÁI TÁO 15 LÍT – T15

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 36cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,079,000 vnđ

Xem
1,079,000 
-34%

TRÁI TÁO 20 LÍT | T20

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 40cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,335,000 vnđ

Xem
1,335,000