BÌNH THỦY TINH DÁNG TRỤ KOREA MIỆNG NHỎ DƯỚI 13.5 CM NHIỀU CHIỀU CAO KHÁC NHAU 1 LÍT ĐẾN 17 LÍT | HOTLINE 089 8900 200 | ZALO 0918 237 078

-28%

TRỤ MIỆNG 5.9 CM | 1 LÍT – N69

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-26%

TRỤ MIỆNG 5.9 CM | 1.5 LÍT – N61

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 
-30%

TRỤ MIỆNG 5.9 CM | 1.7 LÍT – N65

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 45cm

Thể tích: 1.7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-24%

TRỤ MIỆNG 5.9 CM | 2 LÍT – N70

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 51cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 280,000 vnđ

Xem
280,000 
-26%

TRỤ MIỆNG 5.9 CM | 2.1 LÍT – N73

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 57.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 
-93%

TRỤ MIỆNG 8.5 CM | 2 LÍT – N22

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 36.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 
-26%

TRỤ MIỆNG 8.5 CM | 2.5 LÍT – N21

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-25%

TRỤ MIỆNG 8.5 CM | 3 LÍT – N48

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 361,000 vnđ

Xem
361,000 
-32%

TRỤ MIỆNG 8.5 CM | 4 LÍT – N47

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 66.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 419,000 vnđ

Xem
419,000 
-26%

TRỤ MIỆNG 8.5 CM | 6 LÍT – N14

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 76cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 579,000 vnđ

Xem
579,000 
-31%

TRỤ MIỆNG 8.5 CM | 6.5 LÍT – N45

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 89.5cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 635,000 vnđ

Xem
635,000 
-26%

TRỤ MIỆNG 9.5 CM | 2.4 LÍT – N26

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 36.5cm

Thể tích: 2.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 330,000 vnđ

Xem
330,000 
-34%

TRỤ MIỆNG 9.5 CM | 4.5 LÍT – N46

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 429,000 vnđ

Xem
429,000 
-30%

TRỤ MIỆNG 9.5 CM | 7.5 LÍT – N82

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 82cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 715,000 vnđ

Xem
715,000 
-31%

TRỤ MIỆNG 9.5 CM | 9.5 LÍT – N81

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 101cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 840,000 vnđ

Xem
840,000 
-24%

TRỤ MIỆNG 11.9 CM | 2.5 LÍT – N88

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 30cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 360,000 vnđ

Xem
360,000 
-29%

TRỤ MIỆNG 11.9 CM | 4 LÍT – N87

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 34cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 449,000 vnđ

Xem
449,000 
-33%

TRỤ MIỆNG 11.9 CM | 5.5 LÍT – N56

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 41cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 480,000 vnđ

Xem
480,000 
-34%

TRỤ MIỆNG 11.9 CM | 6.5 LÍT – N97

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 51cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 620,000 vnđ

Xem
620,000 
-31%

TRỤ MIỆNG 11.9 CM | 8.5 LÍT – N43

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 61cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 625,000 vnđ

Xem
625,000 
-34%

TRỤ MIỆNG 11.9 CM | 11 LÍT – N44

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 76cm

Thể tích: 11 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 750,000 vnđ

Xem
750,000 
-28%

TRỤ MIỆNG 11.9 CM | 12 LÍT – N42

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 85cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 805,000 vnđ

Xem
805,000 
-36%

TRỤ MIỆNG 11.9 CM | 16.5 LÍT – N24

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 16.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,325,000 vnđ

Xem
1,325,000