BÌNH THỦY TINH KOREA DÁNG GIỌT NƯỚC, ĐĨA BAY, CON GẤU THỂ TÍCH TỪ 2.2 LÍT ĐẾN 5 LÍT | HOTLINE 089 8900 200 | ZALO 0918 237 078

-23%

GIỌT NƯỚC DIAMOND 2.2 LÍT | N149

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 2.2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 525,000 vnđ

Xem
525,000 
-31%

GIỌT NƯỚC DIAMOND 3.2 LÍT | N147

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 53.5cm

Thể tích: 3.2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 540,000 vnđ

Xem
540,000 
-29%

GIỌT NƯỚC DIAMOND 3.5 LÍT | N148

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 560,000 vnđ

Xem
560,000 
-25%

ĐĨA BAY THẤP 1.5 LÍT | N122

Đ/k miệng: 6cm

Cao: 43.5cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-28%

ĐĨA BAY THẤP 3.5 LÍT | N116

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 61.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 470,000 vnđ

Xem
470,000 
-24%

ĐỊA BAY CAO 2.5 LÍT | N121

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 380,000 vnđ

Xem
380,000 
-33%

ĐĨA BAY CAO 4.5 LÍT | N114

Đ/k miệng: 7.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 480,000 vnđ

Xem
480,000 
-26%

GẤU GOLD 3 LÍT | N72

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 310,000 vnđ

Xem
310,000 
-25%

GẤU GOLD 5 LÍT | N71

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 379,000 vnđ

Xem
379,000