CHUM THỦY TINH : SẢN PHẨM TỪ 3 ĐẾN 38 LÍT  

CHUM KC 3 LÍT | K3

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 
160,000 

CHUM KC 6 LÍT | K6

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 
210,000 

CHUM LP 6 LÍT | C6

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 
230,000 

CHUM KC 8 LÍT | K8

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 
260,000 

CHUM LP8 LÍT | C8

Giá: 280,000 vnđ

Xem
280,000 

CHUM LP8 LÍT CÓ VÒI | C8V

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

CHUM KC 10 LÍT | K10

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 
320,000 

CHUM TRƠN 10 LÍT | R10

Giá: 280,000 vnđ

Xem
280,000 
300,000 

CHUM SỌC 10 LÍT | S10

Giá: 280,000 vnđ

Xem
280,000 
300,000 

CHUM LP 10 LÍT | C10

Giá: 340,000 vnđ

Xem
340,000 
360,000 

CHUM KC 15 LÍT | K15

Giá: 390,000 vnđ

Xem
390,000 
410,000