CHUM THỦY TINH : SẢN PHẨM TỪ 3 ĐẾN 38 LÍT  

CHUM KC 3 LÍT | K3

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 
160,000 

CHUM KC 6 LÍT | K6

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 
180,000 

CHUM LP 6 LÍT | C6

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 
210,000 

CHUM KC 8 LÍT | K8

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 
210,000 

CHUM LP8 LÍT | C8

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

CHUM LP8 LÍT CÓ VÒI | C8V

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

CHUM KC 10 LÍT | K10

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
240,000 

CHUM TRƠN 10 LÍT | R10

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
240,000 

CHUM SỌC 10 LÍT | S10

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
240,000 

CHUM LP 10 LÍT | C10

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 
290,000 

CHUM KC 15 LÍT | K15

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 
290,000