Order 082 8888 368 | Tư vấn Zalo 082 8888 368
Để chúng tôi tư vấn Bình Việt Nam từ 5 đến 25.8 lít.

BÌNH VIỆT 5.8 LÍT | P58

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 336,000 vnđ

Xem
336,000 

BÌNH VIỆT 6 LÍT | P6

Đ/k miệng: 20.5cm

Cao: 39.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 316,000 vnđ

Xem
316,000 

BÌNH VIỆT 6.2 LÍT | P62

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 50cm

Thể tích: 6.2 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 333,000 vnđ

Xem
333,000 

BÌNH VIỆT 7.5 LÍT | P75

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 55cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 433,000 vnđ

Xem
433,000 

BÌNH VIỆT 7.6 LÍT | P76

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 50cm

Thể tích: 7.6 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 411,000 vnđ

Xem
411,000 

BÌNH TÁO 7.7 LÍT | T77

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 7.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 466,000 vnđ

Xem
466,000 

BÌNH VIỆT 7.8 LÍT | P78

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 46cm

Thể tích: 7.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 429,000 vnđ

Xem
429,000 

BÌNH HÀN 8 LÍT | P8

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 667,000 vnđ

Xem
667,000 

BÌNH VIỆT 9.8 LÍT | P98

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 57cm

Thể tích: 9.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 529,000 vnđ

Xem
529,000 

BÌNH VIỆT 10 LÍT | P10

Đ/k miệng: 23.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 702,000 vnđ

Xem
702,000 

BÌNH VIỆT 10.8 LÍT | P108

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 575,000 vnđ

Xem
575,000 

BÌNH VIỆT 12 LÍT | P12

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 736,000 vnđ

Xem
736,000 

BÌNH VIỆT 13.8 LÍT | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 679,000 vnđ

Xem
679,000 

BÌNH VIỆT 16.7 LÍT – P167

Đ/k miệng: 33cm

Cao:

Thể tích: 16.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000 

BÌNH VIỆT 16.8 LÍT | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 770,000 vnđ

Xem
770,000 

BÌNH VIỆT 17.8 LÍT | P178

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 851,000 vnđ

Xem
851,000 

BÌNH VIỆT 18 LÍT | P18

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,339,000 vnđ

Xem
1,339,000 

BÌNH VIỆT 21.8 LÍT | P218

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 990,000 vnđ

Xem
990,000 

BÌNH VIỆT 23 LÍT | P23

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,598,000 vnđ

Xem
1,598,000 

BÌNH VIỆT 25.8 LÍT | P258

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,139,000 vnđ

Xem
1,139,000