Order 082 8888 368 | Tư vấn Zalo 082 8888 368
Để chúng tôi tư vấn Bình Việt Nam từ 5 đến 25.8 lít.

-36%

BÌNH VIỆT 5.8 LÍT | P58

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 305,000 vnđ

Xem
305,000 
-37%

BÌNH VIỆT 6 LÍT | P6

Đ/k miệng: 20.5cm

Cao: 39.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 285,000 vnđ

Xem
285,000 
-35%

BÌNH VIỆT 6.2 LÍT | P62

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 50cm

Thể tích: 6.2 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 
-32%

BÌNH VIỆT 7.5 LÍT | P75

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 55cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 390,000 vnđ

Xem
390,000 
-36%

BÌNH VIỆT 7.6 LÍT | P76

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 50cm

Thể tích: 7.6 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 370,000 vnđ

Xem
370,000 
-33%

BÌNH TÁO 7.7 LÍT | T77

Đ/k miệng: 25.5cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 7.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000 
-38%

BÌNH VIỆT 7.8 LÍT | P78

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 46cm

Thể tích: 7.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 390,000 vnđ

Xem
390,000 
-33%

BÌNH HÀN 8 LÍT | P8

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 580,000 vnđ

Xem
580,000 
-33%

BÌNH VIỆT 9.8 LÍT | P98

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 57cm

Thể tích: 9.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 460,000 vnđ

Xem
460,000 
-36%

BÌNH VIỆT 10 LÍT | P10

Đ/k miệng: 23.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 610,000 vnđ

Xem
610,000 
-35%

BÌNH VIỆT 10.8 LÍT | P108

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 500,000 vnđ

Xem
500,000 
-37%

BÌNH VIỆT 12 LÍT | P12

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 660,000 vnđ

Xem
660,000 
-34%

BÌNH VIỆT 13.8 LÍT | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 590,000 vnđ

Xem
590,000 
-31%

BÌNH VIỆT 16.7 LÍT – P167

Đ/k miệng: 33cm

Cao:

Thể tích: 16.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 740,000 vnđ

Xem
740,000 
-32%

BÌNH VIỆT 16.8 LÍT | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 700,000 vnđ

Xem
700,000 
-32%

BÌNH VIỆT 17.8 LÍT | P178

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 740,000 vnđ

Xem
740,000 
-36%

BÌNH VIỆT 18 LÍT | P18

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,240,000 vnđ

Xem
1,240,000 
-36%

BÌNH VIỆT 21.8 LÍT | P218

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 900,000 vnđ

Xem
900,000 
-34%

BÌNH VIỆT 23 LÍT | P23

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,480,000 vnđ

Xem
1,480,000 
-36%

BÌNH VIỆT 25.8 LÍT | P258

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,035,000 vnđ

Xem
1,035,000