Order 082 8888 368 | Tư vấn Zalo 082 8888 368
Để chúng tôi tư vấn Bình Hàn Quốc 16 – 73 lít.

-29%

BÌNH HÀN 16 LÍT | N2116

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 70cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,250,000 vnđ

Xem
1,250,000 
-33%

BÌNH HÀN 16 LÍT | N125

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,459,000 vnđ

Xem
1,459,000 
-36%

BÌNH HÀN 16.5 LÍT | N2416

Đ/k miệng: 12.5cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 16.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,325,000 vnđ

Xem
1,325,000 
-40%

BÌNH HÀN 17 LÍT | N139

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 63cm

Thể tích: 17 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,325,000 vnđ

Xem
1,325,000 
-36%

BÌNH HÀN 18 LÍT | N5

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,860,000 vnđ

Xem
1,860,000 
-39%

BÌNH HÀN 19 LÍT | N79

Đ/k miệng: 24.7cm

Cao: 41cm

Thể tích: 19 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,335,000 vnđ

Xem
1,335,000 
-37%

BÌNH HÀN 20 LÍT | N2020

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 82cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,325,000 vnđ

Xem
1,325,000 
-37%

BÌNH HÀN 20 LÍT | T20

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 40cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,280,000 vnđ

Xem
1,280,000 
-32%

BÌNH HÀN 21 LÍT | N83

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 49.5cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,100,000 vnđ

Xem
2,100,000 
-28%

BÌNH HÀN 21 LÍT | N140

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 81cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,760,000 vnđ

Xem
1,760,000 
-33%

BÌNH HÀN 22 LÍT | N4

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61cm

Thể tích: 22 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,070,000 vnđ

Xem
2,070,000 
-31%

BÌNH HÀN 25 LÍT | N2225

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,760,000 vnđ

Xem
1,760,000 
-35%

BÌNH HÀN 25.3 LÍT | N1725

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,525,000 vnđ

Xem
2,525,000 
-45%

BÌNH HÀN 27.5 LÍT | N2827

Đ/k miệng: 28.5cm

Cao: 47cm

Thể tích: 27.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,959,000 vnđ

Xem
3,959,000 
-33%

BÌNH HÀN 25 LÍT | N3

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,250,000 vnđ

Xem
2,250,000 
-34%

BÌNH HÀN 30 LÍT | N2

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,480,000 vnđ

Xem
2,480,000 
-38%

BÌNH HÀN 30 LÍT | N2330

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 130.5cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,300,000 vnđ

Xem
2,300,000 

BÌNH HÀN 38 LÍT | N1838

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 81.5cm

Thể tích: 38 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,060,000 vnđ

Xem
3,060,000 
-35%

BÌNH HÀN 41 LÍT | N2641

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 90 cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,600,000 vnđ

Xem
3,600,000 
-43%

BÌNH HÀN 43 LÍT | N2743

Đ/k miệng: 34.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 43 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 5,050,000 vnđ

Xem
5,050,000 

BÌNH HÀN 44.5 LÍT | N1945

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 99cm

Thể tích: 44.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,800,000 vnđ

Xem
3,800,000 
-39%

BÌNH HÀN 56 LÍT | N2956

Đ/k miệng: 34.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 56 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 7,500,000 vnđ

Xem
7,500,000 
-35%

BÌNH HÀN 63 LÍT | N2563

Đ/k miệng: 28.5cm

Cao: 93cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 8,200,000 vnđ

Xem
8,200,000 
-37%

BÌNH HÀN 73 LÍT | N1

Đ/k miệng: 34.5cm

Cao: 80cm

Thể tích: 73 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 10,200,000 vnđ

Xem
10,200,000