-26%

BÌNH 0.18 LÍT | N55

Đ/k miệng: 4.1cm

Cao: 9.5cm

Thể tích: 0.18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 115,000 vnđ

Xem
155,250  115,000 
-25%

BÌNH 0.36 LÍT | N54

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 12cm

Thể tích: 0.36 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 155,000 vnđ

Xem
207,144  155,000 
-26%

BÌNH 0.45 | PH450

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 23cm

Thể tích: 0.45 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 69,000 vnđ

Xem
93,150  69,000 
-17%

BÌNH 0.5 LÍT | P500

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 7.5 cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 80,000 vnđ

Xem
96,000  80,000 
-26%

BÌNH 0.5 LÍT | N53

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 14cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 159,000 vnđ

Xem
214,650  159,000 
-26%

BÌNH 0.5 LÍT | N30

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 26cm

Thể tích: 0.48 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 148,000 vnđ

Xem
199,800  148,000 
-26%

BÌNH 0.6 LÍT | N32

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 26.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 148,000 vnđ

Xem
199,800  148,000 
-26%

BÌNH 0.66 LÍT | N29

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 29cm

Thể tích: 0.66 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 162,000 vnđ

Xem
218,700  162,000 
-23%

BÌNH 0.75 LÍT | P750

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 26cm

Thể tích: 0.75 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 85,000 vnđ

Xem
110,000  85,000 
-21%

BÌNH 0.8 LÍT | P800

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 27cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 110,000 vnđ

Xem
140,000  110,000 
-26%

BÌNH 0.8 LÍT | N31

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 29cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 159,000 vnđ

Xem
214,650  159,000 
-26%

BÌNH 0.8 LÍT | N52

Đ/k miệng: 7.4cm

Cao: 16cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 192,000 vnđ

Xem
259,200  192,000 
-26%

BÌNH 0.8 LÍT | N92

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
270,000  200,000 
-26%

BÌNH 0.9 LÍT | P900

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 15cm

Thể tích: 900 ML

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 140,000 vnđ

Xem
190,000  140,000 
-21%

BÌNH 1 LÍT | P1

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 32cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 110,000 vnđ

Xem
140,000  110,000 
-26%

BÌNH 1 LÍT | N69

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 219,000 vnđ

Xem
295,650  219,000 
-22%

BÌNH EO 1 LÍT | N78

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 33cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 219,000 vnđ

Xem
280,000  219,000 
-26%

BÌNH 1.18 LÍT | PH118

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 37cm

Thể tích: 1.18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 119,000 vnđ

Xem
160,000  119,000 
-26%

BÌNH 1.2 LÍT | N38

Đ/k miệng: 6.6cm

Cao: 29cm

Thể tích: 1.2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 258,000 vnđ

Xem
348,300  258,000 
-24%

BÌNH 1.48 LÍT | P148

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1.48 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 130,000 vnđ

Xem
170,000  130,000 
-27%

BÌNH 1.5 LÍT | P15

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 34cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 110,000 vnđ

Xem
150,000  110,000 
-26%

BÌNH 1.5 LÍT | P151

Đ/k miệng: 6cm

Cao: 24cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 58,000 vnđ

Xem
78,000  58,000 
-25%

BÌNH 1.5 LÍT | N49

Đ/k miệng: 8.1cm

Cao: 20cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 225,000 vnđ

Xem
300,000  225,000 
-26%

BÌNH 1.5 LÍT | N60

Đ/k miệng: 6.7cm

Cao: 36cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 248,000 vnđ

Xem
334,800  248,000