-25%

BÌNH 0.18 LÍT | No55

Đ/k miệng: 4.1cm

Cao: 9.5cm

Thể tích: 0.18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 95,000 vnđ

Xem
127,000  95,000 
-31%

BÌNH 0.36 LÍT | NO54

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 12cm

Thể tích: 0.36 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 115,000 vnđ

Xem
167,000  115,000 
-20%

BÌNH 0.45 | PH450

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 23cm

Thể tích: 0.45 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 52,000 vnđ

Xem
65,000  52,000 
-52%

BÌNH 0.5 LÍT | PH500

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 7.5 cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 48,000 vnđ

Xem
100,000  48,000 
-20%

BÌNH 0.5 LÍT | NO53

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 14cm

Thể tích: 0.36 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 135,000 vnđ

Xem
169,000  135,000 
-33%

BÌNH 0.5 LÍT | N30

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 26cm

Thể tích: 0.48 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 107,000 vnđ

Xem
159,000  107,000 
-46%

BÌNH 0.9 LÍT | PH900

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 15cm

Thể tích: 900 ML

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 73,000 vnđ

Xem
135,000  73,000 
-26%

BÌNH 1 LÍT | PH1

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 32cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 76,000 vnđ

Xem
103,000  76,000 
-32%

BÌNH 0.6 LÍT | N32

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 26.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 108,000 vnđ

Xem
158,000  108,000 
-33%

BÌNH 0.66 LÍT | NO29

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 29cm

Thể tích: 0.66 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 113,000 vnđ

Xem
168,000  113,000 
-31%

BÌNH 0.75 LÍT | PH750

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 26cm

Thể tích: 0.75 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 56,000 vnđ

Xem
81,000  56,000 
-24%

BÌNH 0.8 LÍT | PH800

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 27cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 78,000 vnđ

Xem
103,000  78,000 
-32%

BÌNH 0.8 LÍT | NO31

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 29cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 115,000 vnđ

Xem
169,000  115,000 
-26%

BÌNH 0.8 LÍT | NO52

Đ/k miệng: 7.4cm

Cao: 16cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
203,000  150,000 
-14%

BÌNH 0.8 LÍT | NO92

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
209,000  180,000 
-19%

BÌNH 1 LÍT | NO69

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 185,000 vnđ

Xem
229,000  185,000 
-19%

BÌNH 1.18 LÍT | PH118

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 37cm

Thể tích: 1.18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 92,000 vnđ

Xem
113,000  92,000 
-25%

BÌNH 1.2 LÍT | NO38

Đ/k miệng: 6.6cm

Cao: 29cm

Thể tích: 1.2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
268,000  200,000 
-23%

BÌNH 1.48 LÍT | PH148

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1.48 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 96,000 vnđ

Xem
124,000  96,000 
-22%

BÌNH 1.5 LÍT | PH15

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 34cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 87,000 vnđ

Xem
112,000  87,000 
-28%

BÌNH 1.5 LÍT | PH151

Đ/k miệng: 6cm

Cao: 24cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 39,500 vnđ

Xem
55,000  39,500 
-24%

BÌNH 1.5 LÍT | NO49

Đ/k miệng: 8.1cm

Cao: 20cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
237,000  180,000 

BÌNH 1.5 LÍT | NO60

Đ/k miệng: 6.7cm

Cao: 36cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 258,000 vnđ

Xem
258,000 
-20%

BÌNH 1.5 LÍT | NO61

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
237,000  190,000