Order 082 8888 368 | Tư vấn Zalo 082 8888 368
Để chúng tôi tư vấn Bình Hàn Quốc từ 6.5 đến 5 lít.

-34%

BÌNH HÀN 6.5 LÍT | N25

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 75cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 460,000 vnđ

Xem
460,000 
-31%

BÌNH HÀn 6.5 LÍT | N45

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 89.5cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 635,000 vnđ

Xem
635,000 
-34%

BÌNH HÀN 6.5 LÍT | N97

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 51cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 620,000 vnđ

Xem
620,000 
-33%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N11

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 50cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-33%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N12

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 55cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-26%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N13

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 47cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 615,000 vnđ

Xem
615,000 
-30%

BÌNH HÀN 7.5 LÍT | N82

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 80cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 715,000 vnđ

Xem
715,000 
-32%

BÌNH HÀN 8 LÍT | T8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 720,000 vnđ

Xem
720,000 
-35%

BÌNH HÀN 8 LÍT | N157

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 34cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 920,000 vnđ

Xem
920,000 
-31%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N43

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 61cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 625,000 vnđ

Xem
625,000 
-34%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N80

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 675,000 vnđ

Xem
675,000 
-34%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N124

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 38.5cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 735,000 vnđ

Xem
735,000 
-33%

BÌNH HÀN 9 LÍT | N8

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 45cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-31%

BÌNH HÀN 9 LÍT | N1009

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 51.5cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 660,000 vnđ

Xem
660,000 
-31%

BÌNH HÀN 9.5 LÍT | N81

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 101cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 840,000 vnđ

Xem
840,000 

BÌNH HÀN 10 LÍT | N10

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 60cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 840,000 vnđ

Xem
840,000 
-31%

BÌNH HÀN 10 LÍT | T10

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 35cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 855,000 vnđ

Xem
855,000 
-32%

BÌNH HÀN 10.5 LÍT | N7

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 975,000 vnđ

Xem
975,000 
-34%

BÌNH HÀN 11 LÍT | N44

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 76.5cm

Thể tích: 11 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 750,000 vnđ

Xem
750,000 
-29%

BÌNH HÀN 11 LÍT | N137

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 41cm

Thể tích: 11 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,080,000 vnđ

Xem
1,080,000 
-31%

BÌNH HÀN 11.8 LÍT | N68

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 92.5cm

Thể tích: 11.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 950,000 vnđ

Xem
950,000 
-28%

BÌNH HÀN 12 LÍT | N42

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 85cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 805,000 vnđ

Xem
805,000 
-36%

BÌNH HÀN 12.8 LÍT | N912

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 63.5cm

Thể tích: 12.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 682,000 vnđ

Xem
682,000 
-28%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N6

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,039,000 vnđ

Xem
1,039,000