Order 082 8888 368 | Tư vấn Zalo 082 8888 368
Để chúng tôi tư vấn Bình Hàn Quốc từ 6.5 đến 5 lít.

-37%

BÌNH HÀN 6.5 LÍT | N2565

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 75cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 440,000 vnđ

Xem
440,000 
-35%

BÌNH HÀn 6.5 LÍT | N45

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 89.5cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 595,000 vnđ

Xem
595,000 
-38%

BÌNH HÀN 6.5 LÍT | N97

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 51cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 585,000 vnđ

Xem
585,000 
-33%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N11

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 50cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-33%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N12

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 55cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-26%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N1307

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 47cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 615,000 vnđ

Xem
615,000 
-33%

BÌNH HÀN 7.5 LÍT | N82

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 80cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 680,000 vnđ

Xem
680,000 
-35%

BÌNH HÀN 8 LÍT | T8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 680,000 vnđ

Xem
680,000 
-34%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N43

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 61cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 600,000 vnđ

Xem
600,000 
-37%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N80

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 650,000 vnđ

Xem
650,000 
-37%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N124

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 38.5cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 699,000 vnđ

Xem
699,000 
-31%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N157

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 900,000 vnđ

Xem
900,000 
-34%

BÌNH HÀN 9 LÍT | N8

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 45cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000 
-32%

BÌNH HÀN 9 LÍT | N1009

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 51.5cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 645,000 vnđ

Xem
645,000 
-34%

BÌNH HÀN 9.5 LÍT | N81

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 101cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-34%

BÌNH HÀN 10 LÍT | N1010

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 60cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-35%

BÌNH HÀN 10 LÍT – T10

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 35cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 805,000 vnđ

Xem
805,000 
-36%

BÌNH HÀN 10.5 LÍT | N7

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 925,000 vnđ

Xem
925,000 
-37%

BÌNH HÀN 11 LÍT | N44

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 76.5cm

Thể tích: 11 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 719,000 vnđ

Xem
719,000 
-35%

BÌNH HÀN 11 LÍT | N137

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 41cm

Thể tích: 11 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 985,000 vnđ

Xem
985,000 
-36%

BÌNH HÀN 11.8 LÍT | N68

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 92.5cm

Thể tích: 11.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 880,000 vnđ

Xem
880,000 
-32%

BÌNH HÀN 12 LÍT | N42

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 85cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 759,000 vnđ

Xem
759,000 
-36%

BÌNH HÀN 12.8 LÍT | N912

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 63.5cm

Thể tích: 12.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 679,000 vnđ

Xem
679,000 
-31%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N6

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 990,000 vnđ

Xem
990,000