BÌNH THỦY TINH BẦU TRÊN KOREA NẮP THỦY TINH CAO CẤP 6 LÍT ĐẾN 41 LÍT | HOTLINE 089 8900 200 | ZALO 0918 237 078

-32%

BẦU TRÊN PREMIUM 6 LÍT | N1306

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 48.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 789,000 vnđ

Xem
789,000 
-33%

BẦU TRÊN PREMIUM 7 LÍT | N12

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 55cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-33%

BẦU TRÊN PREMIUM 9 LÍT | N8

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 45cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-30%

BẦU TRÊN PRE+ 9 LÍT CÓ VÒI | N8V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 45cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,050,000 vnđ

Xem
1,050,000 
-32%

BẦU TRÊN PREMIUM 10.5 LÍT | N7

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 975,000 vnđ

Xem
975,000 
-35%

BẦU TRÊN PRE+ 10.5 LÍT CÓ VÒI | N7V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,100,000 vnđ

Xem
1,100,000 
-28%

BẦU TRÊN PREMIUM 13 LÍT | N6

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,039,000 vnđ

Xem
1,039,000 
-27%

BẦU TRÊN PRE+ 13 LÍT CÓ VÒI | N6V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,200,000 vnđ

Xem
1,200,000 
-31%

BẦU TRÊN PREMIUM 13 LÍT | N15

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-34%

BẦU TRÊN PREMIUM 18 LÍT | N5

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ:

Giá: 1,860,000 vnđ

Xem
1,860,000 
-33%

BẦU TRÊN PRE+ 18 LÍT CÓ VÒI | N5V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,150,000 vnđ

Xem
2,150,000 
-33%

BẦU TRÊN PREMIUM 22 LÍT | N4

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 22 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,070,000 vnđ

Xem
2,070,000 
-32%

BẦU TRÊN PRE+ 22 LÍT CÓ VÒI | N4V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 22 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,360,000 vnđ

Xem
2,360,000 
-33%

BẦU TRÊN PREMIUM 25 LÍT | N3

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,250,000 vnđ

Xem
2,250,000 
-32%

BẦU TRÊN PRE+ 25 LÍT CÓ VÒI | N3V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,550,000 vnđ

Xem
2,550,000 
-32%

BẦU TRÊN PREMIUM 30 LÍT | N2

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,480,000 vnđ

Xem
2,480,000 
-30%

BẦU TRÊN PRE+ 30 LÍT CÓ VÒI | N2V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,800,000 vnđ

Xem
2,800,000 
-35%

BẦU TRÊN PREMIUM 41 LÍT | N2641

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 90 cm

Thể tích: 41 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,600,000 vnđ

Xem
3,600,000 
-35%

BẦU TRÊN PRE+ 41 LÍT VÒI | N26V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

Thể tích: 41 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,820,000 vnđ

Xem
3,820,000