BÌNH BẦU TRÊN TRUNG QUỐC THỂ TÍCH 5 LÍT ĐẾN 15 LÍT | ZALO 0918 237 078

BÌNH BẦU SÂM 3 LÍT | BBS3

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 130,000 vnđ

Xem
130,000 

BÌNH BẦU SÂM 3 LÍT | BBS3 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 145,000 vnđ

Xem
145,000 

BÌNH BẦU SÂM 4 LÍT | BBS4

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 45cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

BÌNH BẦU SÂM 4 LÍT | BBS4 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 45cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 165,000 vnđ

Xem
165,000 

BÌNH BẦU SÂM 5 LÍT | BBS5

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 52cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

BÌNH BẦU SÂM 5 LÍT | BBS5 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 52cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 195,000 vnđ

Xem
195,000 

BÌNH BẦU EO 5 LÍT | LĐ5L

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 36cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

BÌNH BẦU EO 5 LÍT | LĐ5L CÓ VÒI

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 36cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 170,000 vnđ

Xem
170,000 

BÌNH BẦU EO 6 LÍT | LĐS6L

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 35cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

BÌNH BẦU EO 6 LÍT | LĐS6L CÓ VÒI

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 35cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

BÌNH NGÂM 6 LÍT | HL6 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 39cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

BÌNH BẦU EO 7.7 LÍT | LĐ77

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 41cm

Thể tích: 7.7 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

BÌNH BẦU EO 7.7 LÍT | LĐ77 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 41cm

Thể tích: 7.7 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

BÌNH NGÂM 8 LÍT | HL8 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 40cm Rộng: 27cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

BÌNH QUEEN 8.5 LÍT | Q85 VÒI

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 48cm Rộng: 26cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 295,000 vnđ

Xem
295,000 

BÌNH SỌC KHẾ 8.5L | SK85 VÒI

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 40cm Rộng: 21cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 295,000 vnđ

Xem
295,000 

BÌNH NGÂM 10 LÍT | HL10 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 43cm Rộng: 27cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

BÌNH BẦU TRÊN 10 LÍT | LD10

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 44cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

BÌNH BẦU TRÊN 10 LÍT | LD10 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 44cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

LẠC ĐÀ SÂM 10L | LĐS10 CÓ VÒI

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 42cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

LẠC ĐÀ SÂM 10L | LĐS10

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 42cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

BÌNH NGÂM CÚP 5 LÍT | PHALE5L VÒI

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
450,000 

LẠC ĐÀ SÂM 15L

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 54cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000