BÌNH THỦY TINH BẦU TRÊN KOREA NẮP BẰNG 1 LÍT ĐẾN 12 LÍT | HOTLINE 089 8900 200 | ZALO 0918 237 078

-29%

BẦU TRÊN GOLD 1.2 LÍT | N38

Đ/k miệng: 6.6cm

Cao: 29cm

Thể tích: 1.2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-29%

BẦU TRÊN GOLD 2 LÍT | N33

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 37cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 
-27%

BẦU TRÊN GOLD 2.5 LÍT | N27

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 299,000 vnđ

Xem
299,000 
-29%

BẦU TRÊN GOLD 3.4 LÍT | N23

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 51cm

Thể tích: 3.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 360,000 vnđ

Xem
360,000 
-31%

BẦU TRÊN GOLD 4 LÍT | N91

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 33.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 345,000 vnđ

Xem
345,000 
-33%

BẦU TRÊN GOLD 5 LÍT | N24

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 399,000 vnđ

Xem
399,000 
-24%

BẦU TRÊN GOLD 5.5 LÍT CÓ VÒI | N109V

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 790,000 vnđ

Xem
790,000 
-34%

BẦU TRÊN GOLD 6.5 LÍT | N25

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 75cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 460,000 vnđ

Xem
460,000 
-26%

BẦU TRÊN GOLD 7 LÍT | N13

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 47cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 615,000 vnđ

Xem
615,000 
-34%

BẦU TRÊN GOLD 8.5 LÍT | N80

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 675,000 vnđ

Xem
675,000 
-34%

BẦU TRÊN GOLD 8.5 LÍT CÓ VÒI | N80V

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 850,000 vnđ

Xem
850,000 
-31%

BẦU TRÊN GOLD 11.8 LÍT | N68

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 92.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 950,000 vnđ

Xem
950,000