BÌNH THỦY TINH BẦU TRÊN KOREA CÓ NÚM KIM CƯƠNG 0.5 LÍT ĐẾN 5.5 LÍT | HOTLINE 089 8900 200 | ZALO 0918 237 078

-25%

BẦU TRÊN DIAMOND 0.5 LÍT | N30

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 26cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 145,000 vnđ

Xem
145,000 
-28%

BẦU TRÊN DIAMOND 0.66 LÍT | N29

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 29cm

Thể tích: 0.66 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 
-29%

BẦU TRÊN DIAMOND 0.8 LÍT | N92

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 
-26%

BẦU TRÊN DIAMOND 1 LÍT | N78

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 33cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-26%

BẦU TRÊN DIAMOND 1.5 LÍT | N60

Đ/k miệng: 6.7cm

Cao: 36cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-27%

BẦU TRÊN DIAMOND 1.8 LÍT | N64

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 35cm

Thể tích: 1.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-24%

BẦU TRÊN DIAMOND 2.3 LÍT | N110

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 27cm

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 310,000 vnđ

Xem
310,000 
-29%

BẦU TRÊN DIAMOND 2.4 LÍT | N63

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 37cm

Thể tích: 2.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 225,000 vnđ

Xem
225,000 
-24%

BẦU TRÊN DIAMOND 3 LÍT | N57

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 43cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 359,000 vnđ

Xem
359,000 
-26%

BẦU TRÊN DIAMOND 3 LÍT | N75

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 59cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 370,000 vnđ

Xem
370,000 
-26%

BẦU TRÊN DIAMOND 3.5 LÍT | N90

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 44cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 379,000 vnđ

Xem
379,000 
-34%

BẦU TRÊN DIAMOND 4 LÍT | N74

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 69cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 440,000 vnđ

Xem
440,000 
-35%

BẦU TRÊN DIAMOND 4.5 LÍT | N58

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 51cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 395,000 vnđ

Xem
395,000 
-32%

BẦU TRÊN DIAMOND 5.5 LÍT | N89

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 52cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 439,000 vnđ

Xem
439,000