BÌNH THỦY TINH PHÚ HÒA VIỆT NAM DÁNG BẦU TRÊN : 0.45 LÍT ĐẾN 23 LÍT

BẦU TRÊN 1 LÍT | P1

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

BẦU TRÊN 2 LÍT | P2

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

BẦU TRÊN 3 LÍT | P3

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
250,000 

BẦU TRÊN 4 LÍT | P4

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 
270,000 

BẦU TRÊN 5 LÍT | P5

Giá: 330,000 vnđ

Xem
330,000 
370,000 
420,000 
470,000 

BẦU TRÊN 6.2 LÍT | P62

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 
450,000 

BẦU TRÊN 7.5 LÍT | P75

Giá: 480,000 vnđ

Xem
480,000 
520,000 

BẦU TRÊN 8 LÍT | P8

Giá: 700,000 vnđ

Xem
700,000 
750,000 

BẦU TRÊN 10 LÍT | P10

Giá: 760,000 vnđ

Xem
760,000 
810,000 

BẦU TRÊN 12 LÍT | P12

Giá: 810,000 vnđ

Xem
810,000 
860,000