BÌNH THỦY TINH PHÚ HÒA VIỆT NAM DÁNG BẦU TRÊN : 0.45 LÍT ĐẾN 23 LÍT

BẦU TRÊN 1 LÍT | P1

Giá: 100,000 vnđ

Xem
100,000 

BẦU TRÊN 2 LÍT | P2

Giá: 130,000 vnđ

Xem
130,000 

BẦU TRÊN 3 LÍT | P3

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 
185,000 

BẦU TRÊN 4 LÍT | P4

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 
210,000 

BẦU TRÊN 5 LÍT | P5

Giá: 245,000 vnđ

Xem
245,000 
275,000 
310,000 
340,000 

BẦU TRÊN 6.2 LÍT | P62

Giá: 340,000 vnđ

Xem
340,000 
380,000 

BẦU TRÊN 7.5 LÍT | P75

Giá: 405,000 vnđ

Xem
405,000 
462,000 

BẦU TRÊN 8 LÍT | P8

Giá: 615,000 vnđ

Xem
615,000 
645,000 

BẦU TRÊN 10 LÍT | P10

Giá: 675,000 vnđ

Xem
675,000 
705,000 

BẦU TRÊN 12 LÍT | P12

Giá: 730,000 vnđ

Xem
730,000 
755,000