BÌNH THỦY TINH PHÚ HÒA VIỆT NAM DÁNG BẦU TRÊN : 0.45 LÍT ĐẾN 23 LÍT

BẦU TRÊN 0.45L | P450

Đ/k miệng: 3.5cm

Cao: 23cm

Thể tích: 0.45 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 76,000 vnđ

Xem
76,000 

BẦU TRÊN 0.75 LÍT | P750

Đ/k miệng: 3.5cm

Cao: 27cm

Thể tích: 0.75 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 95,000 vnđ

Xem
95,000 

BẦU TRÊN 1 LÍT | P1

Đ/k miệng: 5.5cm

Cao: 32cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 122,000 vnđ

Xem
122,000 

BẦU TRÊN 2 LÍT | P2

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 37cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 155,000 vnđ

Xem
155,000 

BẦU TRÊN 3 LÍT | P3

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 189,000 vnđ

Xem
189,000 

BẦU TRÊN 3 LÍT CÓ VÒI | P3V

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 219,000 vnđ

Xem
219,000 

BẦU TRÊN 4 LÍT | P4

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 44cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 244,000 vnđ

Xem
244,000 

BÌNH VIỆT 4 LÍT CÓ VÒI | P4V

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 34cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 274,000 vnđ

Xem
274,000 

BẦU TRÊN 5 LÍT | P5

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 45cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 311,000 vnđ

Xem
311,000 

BẦU TRÊN 5 LÍT CÓ VÒI | P5V

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 45cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 341,000 vnđ

Xem
341,000 

BẦU TRÊN NB 6 LÍT | P6 NB

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 38cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 316,000 vnđ

Xem
316,000 

BẦU TRÊN NB 6 LÍT CÓ VÒI | P6V NB

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 38cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 346,000 vnđ

Xem
346,000 

BẦU TRÊN 6.2 LÍT | P62

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 43cm

Thể tích: 6.2 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 333,000 vnđ

Xem
333,000 

BẦU TRÊN 6.2 LÍT CÓ VÒI | P62V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 43cm

Thể tích: 6.2 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 363,000 vnđ

Xem
363,000 

BẦU TRÊN 7.5 LÍT | P75

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 432,000 vnđ

Xem
432,000 

BẦU TRÊN 7.5 LÍT CÓ VÒI | P75V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 462,000 vnđ

Xem
462,000 

BẦU TRÊN 8 LÍT | P8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 44cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 667,000 vnđ

Xem
667,000 

BẦU TRÊN 8 LÍT CÓ VÒI | P8V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 44cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 707,000 vnđ

Xem
707,000 

BẦU TRÊN 10 LÍT | P10

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 49cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 702,000 vnđ

Xem
702,000 

BẦU TRÊN 10 LÍT CÓ VÒI | P10V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 49cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 742,000 vnđ

Xem
742,000 

BẦU TRÊN 12 LÍT | P12

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 49cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 736,000 vnđ

Xem
736,000 

BẦU TRÊN 12 LÍT CÓ VÒI | P12V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 49cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 776,000 vnđ

Xem
776,000 

BẦU TRÊN 18 LÍT | P18

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,339,000 vnđ

Xem
1,339,000 

BẦU TRÊN 18 LÍT CÓ VÒI | P18V

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,379,000 vnđ

Xem
1,379,000