BÌNH THỦY TINH PHÚ HÒA VIỆT NAM DÁNG BẦU GIỮA – DÁNG TRÒN – DÁNG TÁO : 0.5 LÍT ĐẾN 16.7 LÍT

TRÒN 0.5 LÍT | P500

Đ/k miệng: 5.5cm

Cao: 14cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 89,000 vnđ

Xem
89,000 

TRÒN 0.9 LÍT | P900

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 15cm

Thể tích: 0.9lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 116,000 vnđ

Xem
116,000 

BẦU GIỮA 2.6 LÍT | P26

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 40cm

Thể tích: 2.6 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

TRÒN 2.7 LÍT | P27

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 21cm , 52cm

Thể tích: 2.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 178,000 vnđ

Xem
178,000 

TÁO 3.7 LÍT | P37

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 26cm

Thể tích: 3.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 183,000 vnđ

Xem
183,000 

BẦU GIỮA 7.6 LÍT | P76

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 52cm

Thể tích: 7.6 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 410,000 vnđ

Xem
410,000 

TÁO 7.7 LÍT | T77

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 31cm

Thể tích: 7.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 466,000 vnđ

Xem
466,000 

BẦU GIỮA 14.6 LÍT | P14.6

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 55cm

Thể tích: 14.6 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 750,000 vnđ

Xem
750,000 

BẦU GIỮA 14.6 LÍT CÓ VÒI | P14.6V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 55cm

Thể tích: 14.6 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 800,000 vnđ

Xem
800,000 

TÁO 16.7 LÍT | P167

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 16.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000