BÌNH THỦY TINH PHÚ HÒA VIỆT NAM DÁNG BẦU GIỮA – DÁNG TRÒN – DÁNG TÁO : 0.5 LÍT ĐẾN 16.7 LÍT

TRÒN 0.5 LÍT | P500

Giá: 89,000 vnđ

Xem
89,000 

TRÒN 0.9 LÍT | P900

Giá: 95,000 vnđ

Xem
95,000 
115,000 
215,000 

BẦU GIỮA 2.6 LÍT | P26

Giá: 170,000 vnđ

Xem
170,000 

TRÒN 2.7 LÍT | P27

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 

TÁO 3.7 LÍT | P37

Giá: 175,000 vnđ

Xem
175,000 
255,000 

BẦU GIỮA 7.6 LÍT | P76

Giá: 405,000 vnđ

Xem
405,000 

TÁO 7.7 LÍT | T77

Giá: 455,000 vnđ

Xem
455,000 
600,000 
660,000 

TÁO 16.7 LÍT | P167

Giá: 785,000 vnđ

Xem
785,000