BÌNH THỦY TINH BẦU GIỮA KOREA NẮP BẰNG 0.6 LÍT ĐẾN 16 LÍT | HOTLINE 089 8900 200 | ZALO 0918 237 078

-29%

BẦU GIỮA DIAMOND 0.6 LÍT | N32

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 26.5cm

Thể tích: 0.6LÍT

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 
-29%

BẦU GIỮA DIAMOND 0.8 LÍT | N31

Đ/k miệng: 3.9cm

Cao: 29cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 
-29%

BẦU GIỮA GOLD 2 LÍT | N28

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 
-23%

BẦU GIỮA DIAMOND 2.3 LÍT | N156

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 50cm

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 480,000 vnđ

Xem
480,000 
-25%

BẦU GIỮA GOLD 2.5 LÍT | N20

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 35.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 
-28%

BẦU GIỮA GOLD 3 LÍT | N41

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 41cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 405,000 vnđ

Xem
405,000 
-29%

BẦU GIỮA DIAMOND 3.3 Lít | N155

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 63.5cm

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 560,000 vnđ

Xem
560,000 
-32%

BẦU GIỮA GOLD 3.5 LÍT | N18

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 35cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-28%

BẦU GIỮA GOLD 2.5 LÍT | N39

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 
-32%

BẦU GIỮA GOLD 3.5 LÍT | N19

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 42cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-29%

BẦU GIỮA GOLD 4 LÍT | N126

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 28.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 485,000 vnđ

Xem
485,000 
-34%

BẦU GIỮA DIAMOND 4.3 LÍT | N154

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 75cm

Thể tích: 4.3lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 720,000 vnđ

Xem
720,000 
-37%

BẦU GIỮA GOLD 4.5 LÍT | N17

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 42cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 379,000 vnđ

Xem
379,000 
-33%

BẦU GIỮA PREMIUM 7 LÍT | N11

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 50cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-34%

BẦU GIỮA GOLD 8.5 LÍT | N124

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 38.5cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 735,000 vnđ

Xem
735,000 
-31%

BẦU GIỮA GOLD 9 LÍT | N1009

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 51.5cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 660,000 vnđ

Xem
660,000 

BẦU GIỮA PREMIUM 10 LÍT | N10

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 60cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 840,000 vnđ

Xem
840,000 
-36%

BẦU GIỮA GOLD 12.8 LÍT | N912

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 63.5cm

Thể tích: 12.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 682,000 vnđ

Xem
682,000 
-31%

BẦU GIỮA PREMIUM 13 LÍT | N16

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 852,000 vnđ

Xem
852,000 
-34%

BẦU GIỮA PREMIUM 14 LÍT | N914

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 14 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-35%

BẦU GIỮA PREMIUM 15 LÍT | N1415

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 59.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-33%

BẦU GIỮA GOLD 16 LÍT | N125

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,459,000 vnđ

Xem
1,459,000