BÌNH PH4 | 4 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 219,000 vnđ

219,000 

BÌNH PH5 | 5 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 45cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 280,000 vnđ

280,000 

BÌNH PH6 | 6 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 25.5cm

Cao: 39.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 322,000 vnđ

322,000 

BÌNH PH62 | 6.2 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 43cm

Thể tích:

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 334,000 vnđ

334,000 

BÌNH PH75 | 7.5 LÍT

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 420,000 vnđ

420,000 

BÌNH PH8 | 8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 573,000 vnđ

573,000 

BÌNH PH10 | 10 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 23.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 658,000 vnđ

658,000 

BÌNH PH12 | 12 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 690,000 vnđ

690,000 

BÌNH PH18 | 18 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 1,316,000 vnđ

1,316,000 

BÌNH PH23 | 23 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 1,586,000 vnđ

1,586,000 

BÌNH PH48 | 4.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 290,000 vnđ

290,000 

BÌNH PH58 | 5.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá lẻ: 356,000 vnđ

356,000