HŨ NGĂM 2 LÍT ĐẾN 15 LÍT

BÌNH NGÂM CÚP 3 LÍT | PHALE3L VÒI

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 47cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 320,000 vnđ

Xem
320,000 

HŨ TRƠN 2.1 LÍT | HTR21

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 21.5cm Rộng: 15cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

HŨ TRƠN 3.8 LÍT | HTR3.8

Đ/k miệng: 14.5cm

Cao: 26cm Rộng: 18cm

Thể tích: 3.8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

HŨ TRƠN 5.5L | HTR55

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 29.5cm Rộng: 19.7cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

HŨ TRƠN 7.5L | HTR75

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 32cm Rộng: 21.9cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 170,000 vnđ

Xem
170,000 

HŨ TRƠN 7.5 LÍT | HTR7.5

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 31cm Rộng: 22cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

HŨ TRƠN 9.1 LIT | HTR91

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 34cm Rộng: 23.3cm

Thể tích: 10 lít , 9 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

HŨ 10 LÍT | H10

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 33cm Rộng: 24.5cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000