BÌNH N1 | 73L

Đ/k miệng: 34.5cm

Cao: 80cm

Thể tích: 73 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 9,000,000 vnđ

9,000,000 

BÌNH N25 LỚN | 63L

Đ/k miệng: 28.5cm

Cao: 93cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 7,200,000 vnđ

7,200,000 

BÌNH N29 LỚN | 56L

Đ/k miệng: 34.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 56 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 7,200,000 vnđ

7,200,000 

BÌNH N27 LỚN | 43L

Đ/k miệng: 34.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 43 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 5,280,000 vnđ

5,280,000 

BÌNH N19 LỚN | 44.5L

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 99cm

Thể tích: 44.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 3,600,000 vnđ

3,600,000 

BÌNH N26 LỚN | 41 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 90 cm

Thể tích: 41 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 3,620,000 vnđ

3,620,000 

BÌNH N26 LỚN | 41L KHÔNG VAN

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 90 cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 3,470,000 vnđ

3,470,000 

BÌNH N18 LỚN | 38L

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 81.5cm

Thể tích: 38 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 2,870,000 vnđ

2,870,000 

BÌNH N23 LỚN | 30 LÍT

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 130.5cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 2,170,000 vnđ

2,170,000 

BÌNH N2V | CÓ VAN

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 2,688,000 vnđ

2,688,000 

BÌNH N2 | 30L KHÔNG VAN

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 2,430,000 vnđ

2,430,000 

BÌNH N28 LỚN | 27.5L

Đ/k miệng: 28.5cm

Cao: 47cm

Thể tích: 27.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá lẻ: 4,230,000 vnđ

4,230,000