-36%

BÌNH VIỆT 25.8 LÍT | P258

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,035,000 vnđ

Xem
1,035,000 
-37%

BÌNH HÀN 43 LÍT | N2743

Đ/k miệng: 34.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 43 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 4,900,000 vnđ

Xem
4,900,000 
-39%

BÌNH HÀN 56 LÍT | N2956

Đ/k miệng: 34.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 56 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 7,500,000 vnđ

Xem
7,500,000 
-38%

BÌNH HÀN 63 LÍT | N2563

Đ/k miệng: 28.5cm

Cao: 93cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 7,800,000 vnđ

Xem
7,800,000 
-40%

BÌNH HÀN 73 LÍT | N1

Đ/k miệng: 34.5cm

Cao: 80cm

Thể tích: 73 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 9,700,000 vnđ

Xem
9,700,000