-29%

BÌNH VIỆT 1 LÍT | P1

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 32cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 110,000 vnđ

Xem
110,000 
-29%

BÌNH VIỆT 1.18 LÍT | P118

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 37cm

Thể tích: 1.18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 115,000 vnđ

Xem
115,000 
-26%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N57

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 43cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 348,000 vnđ

Xem
348,000 
-29%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N59

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 21.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 405,000 vnđ

Xem
405,000 
-37%

BÌNH HÀN 6.5 LÍT | N2565

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 75cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 440,000 vnđ

Xem
440,000 
-35%

BÌNH HÀn 6.5 LÍT | N45

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 89.5cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 595,000 vnđ

Xem
595,000 
-38%

BÌNH HÀN 6.5 LÍT | N97

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 51cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 585,000 vnđ

Xem
585,000 
-36%

BÌNH HÀN 16 LÍT | N125

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,399,000 vnđ

Xem
1,399,000 
-38%

BÌNH HÀN 16.5 LÍT | N2416

Đ/k miệng: 12.5cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 16.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,275,000 vnđ

Xem
1,275,000 
-30%

BÌNH VIỆT 1.48 LÍT | P148

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1.48 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 125,000 vnđ

Xem
125,000 
-29%

BÌNH HÀN 1.2 LÍT | N38

Đ/k miệng: 6.6cm

Cao: 29cm

Thể tích: 1.2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-30%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N49

Đ/k miệng: 8.1cm

Cao: 20cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 225,000 vnđ

Xem
225,000 
-31%

BÌNH VIỆT 1.5 LÍT | P15

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 34cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 125,000 vnđ

Xem
125,000 
-33%

BÌNH VIỆT 1.5 LÍT | P151

Đ/k miệng: 6cm

Cao: 24cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 60,000 vnđ

Xem
60,000 
-26%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N60

Đ/k miệng: 6.7cm

Cao: 36cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-26%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N61

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 
-30%

BÌNH VIỆT 1.8 LÍT | P18A

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 41cm

Thể tích: 1.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 135,000 vnđ

Xem
135,000 
-29%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N122

Đ/k miệng: 6cm

Cao: 43cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 319,000 vnđ

Xem
319,000 
-33%

BÌNH VIỆT 2 LÍT | P2

Đ/k miệng: 14.5cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 
-29%

BÌNH HÀN 5.5 LÍT CÓ VÒI | N109V

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 745,000 vnđ

Xem
745,000 
-30%

BÌNH HÀN 1.7 LÍT | N65

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 45cm

Thể tích: 1.7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-27%

BÌNH HÀN 1.8 LÍT | N64

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 35cm

Thể tích: 1.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-93%

BÌNH HÀN 2 LÍT | N22

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 36.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 285,000 vnđ

Xem
285,000 
-31%

BÌNH VIỆT 2.28 LÍT | P228

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 49cm

Thể tích: 2.28 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000