-37%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT CÓ VÒI | N80V

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 819,000 vnđ

Xem
819,000 
-35%

BÌNH HÀN 8 LÍT | T8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 680,000 vnđ

Xem
680,000 
-30%

BÌNH VIỆT 2.8 LÍT | P28

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 31cm

Thể tích: 2.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 
-35%

BÌNH VIỆT 6.2 LÍT CÓ VÒI | P62V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 43cm

Thể tích:

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 330,000 vnđ

Xem
330,000 
-34%

BÌNH HÀN 19 LÍT | N79

Đ/k miệng: 24.7cm

Cao: 41cm

Thể tích: 19 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,250,000 vnđ

Xem
1,250,000 
-34%

BÌNH HÀN 9 LÍT CÓ VÒI | N8V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 45cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 990,000 vnđ

Xem
990,000 
-39%

BÌNH HÀN 20 LÍT | N2020

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 82cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,275,000 vnđ

Xem
1,275,000 
-37%

BÌNH HÀN 20 LÍT | T20

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 40cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,280,000 vnđ

Xem
1,280,000 
-27%

BÌNH VIỆT 3 LÍT | P3

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 170,000 vnđ

Xem
170,000 
-32%

BÌNH VIỆT 7.5 LÍT CÓ VÒI | P75V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000 
-35%

BÌNH HÀN 21 LÍT | N83

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 49.5cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,979,000 vnđ

Xem
1,979,000 
-32%

BÌNH HÀN 21 LÍT | N140

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 81cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,660,000 vnđ

Xem
1,660,000 
-36%

BÌNH HÀN 10.5 LÍT CÓ VÒI | N7V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,079,000 vnđ

Xem
1,079,000 
-34%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N43

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 61cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 600,000 vnđ

Xem
600,000 
-33%

BÌNH HÀN 22 LÍT | N4

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61cm

Thể tích: 22 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,050,000 vnđ

Xem
2,050,000 
-33%

BÌNH HÀN 25 LÍT | N3

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,250,000 vnđ

Xem
2,250,000 
-34%

BÌNH HÀN 25 LÍT | N2225

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,675,000 vnđ

Xem
1,675,000 
-31%

BÌNH HÀN 13 LÍT CÓ VÒI | N6V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,139,000 vnđ

Xem
1,139,000 
-36%

BÌNH HÀN 25.3 LÍT | N1725

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,489,000 vnđ

Xem
2,489,000 
-34%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N87

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 34cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 415,000 vnđ

Xem
415,000 
-32%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N91

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 33.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-33%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N126

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 28.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 455,000 vnđ

Xem
455,000 
-31%

BÌNH HÀN 4 LÍT | T4

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 30cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 385,000 vnđ

Xem
385,000 
-31%

BÌNH VIỆT 3.5 LÍT | P351

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 100,000 vnđ

Xem
100,000