-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N1935

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 42cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-30%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N90

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 44cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 359,000 vnđ

Xem
359,000 
-33%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N11

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 50cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-33%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N12

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 55cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-26%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N1307

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 47cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 615,000 vnđ

Xem
615,000 
-36%

BÌNH HÀN 17 LÍT | N139

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 63cm

Thể tích: 17 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,280,000 vnđ

Xem
1,280,000 
-33%

BÌNH VIỆT 1.5 LÍT | P151

Đ/k miệng: 6cm

Cao: 24cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 60,000 vnđ

Xem
60,000 
-27%

BÌNH HÀN 1.8 LÍT | N64

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 35cm

Thể tích: 1.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-30%

BÌNH HÀN 2 LÍT | N70

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 51cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 
-93%

BÌNH HÀN 2 LÍT | N22

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 36.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 285,000 vnđ

Xem
285,000 
-29%

BÌNH HÀN 2 LÍT | N28

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 
-30%

BÌNH VIỆT 1.8 LÍT | P18A

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 41cm

Thể tích: 1.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 135,000 vnđ

Xem
135,000 
-33%

BÌNH VIỆT 2 LÍT | P2

Đ/k miệng: 14.5cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 
-31%

BÌNH VIỆT 2.28 LÍT | P228

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 49cm

Thể tích: 2.28 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N116

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 61.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
450,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N148

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 535,000 vnđ

Xem
535,000 
-19%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N47

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 66.5cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 499,000 vnđ

Xem
499,000 
-36%

BÌNH HÀN 4 LÍT | N74

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 69cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 425,000 vnđ

Xem
425,000 
-31%

BÌNH VIỆT 2.6 LÍT | P26

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 2.6 lít

Xuất xứ:

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 
-36%

BÌNH VIỆT 5.8 LÍT CÓ VÒI | P58V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 335,000 vnđ

Xem
335,000 
-33%

BÌNH HÀN 7.5 LÍT | N82

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 80cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 680,000 vnđ

Xem
680,000 
-31%

BÌNH VIỆT 2.7 LÍT | P27

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 22.5cm

Thể tích: 2.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 
-37%

BÌNH VIỆT 6 LÍT CÓ VÒI | P6V

Đ/k miệng: 25.5cm

Cao: 39.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 315,000 vnđ

Xem
315,000 
-34%

BÌNH HÀN 18 LÍT | N5

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,850,000 vnđ

Xem
1,850,000